23
Чет, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Завърши изпълнението на два проекта в изпълнение на Стратегията за местно развитие на Местната инициативна група /МИГ/ „Свиленград Ареал“

. Първият финализиран проект е на тукашното дружество „СТЕЛМАН“ ООД и е на стойност 389 710,17 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 350 739,15  лева и 38 971,02 лв. собствен принос.

„Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и устойчивото развитие на „СТЕЛМАН“ ООД. Тази цел е постигната посредством реализирането на инвестиционни дейности за внедряване на високотехнологично оборудване челен товарач и комбиниран багер – товарач“, съобщават на Интернет страницата си от МИГ „Свиленград Ареал“. „Чрез проекта е постигнато оптимизиране на процесите, свързани с товарене и подаване на инертни материали за производство на бетонови смеси и е повишен капацитета и  производителността на компанията. С внедряването  на нови високотехнологични решения, допринасящи за по-продуктивно и отговорно използване на ресурсите: Hi-mate система за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност чрез Автоматично препоръчване на най-икономичния режим на работа и Кантарна система за определяне на точното количество на материала, са намалени производствените разходи.

Дружеството е собственост на Елена Манолова и Стоян Манолов и е регистрирано в съда преди 12 години. То притежава и експлоатира бетоновия възел в Свиленград. Всъщност това е втори проект за финансиране с европейски средства, който печели фирмата. Първият бе на обща стойност 1 198 500 лeвa, oт ĸoитo 70% бяха осигурени oт oпepaтивнa пpoгpaмa.

В средата на м. август т. г. завърши и изпълнението на проект на стойност 65 845,05 лева. на фирма МИГ-94“ ЕООД. „С изпълнението на договора се постигна подпомагане на безработни млади хора със средно и висше образование до 29-годишна възраст вкл. за намиране на работа, адаптация и повишаване на конкурентоспособността им за трайно включване в пазара на труда, както и за  предоставяне на нови възможности за подобряване на доходите и стандарта на живот на младите хора на територията на МИГ „Свиленград Ареал“, съобщават от Местната инициативна група. „По проекта се осигури заетост на 13 броя безработни млади лица, които придобиха  подходящи умения  съобразно спецификите на регионалния трудов пазар и търсенето от страна на работодателите“, се казва още в съобщението.

Дружеството, което е реализирало въпросния проект, стопанисва хотел-ресторант „Централ“ в града, а, според Информационната система „ДАКСИ“, от 31 юли т. г. едноличен собственик на капитала му е Галина Петрова Николова. Дотогава фирмата се е притежавала от Моника Димитрова Николова.

Неправителствената организация МИГ „Свиленград Ареал“ е създадена преди 10 години. Неин изпълнителен директор е Милена Янева - ръководител на отдел „Европейски програми и проекти в Общинската администрация, а председател на Управителния съвет е Надя Пеева, секретар на ОбА Свиленград.

СМ