29
Чет, Фев
23 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Нови осем жилищни блока ще бъдат санирани по проекти на общината, съобщава на сайта си ОбА - Свиленград. Нашата е сред 11-те общини в България, които получиха одобрение за финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изпълнението на два проекта на общината по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. В рамките на процедурата бяха подадени 71 проектни предложения. От тях одобрени за финансиране са 20 проектни предложения на 11 общини.

Одобрените проекти на Община Свиленград са изцяло насочени към подобряване на енергийната ефективност на 8 многофамилни жилищни сгради в най-големите жилищни квартали на града. В кв. "Простор” ще бъдат безвъзмездно санирани блокове №2, №3 , №7, №9 и №12, а в кв.”Изгрев” - блокове №1, №2 и №6. Тези жилищни сгради ще придобият нов модерен вид с намалени разходи за отопление след топлоизолиране на външни фасадни стени, покрив и подмяна на дограма. Предстои сключване на договорите за безвъзмездната финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“.

През последните няколко години Община Свиленград разработи и управлява проекти за енергийна ефективност по ОП „Региони в растеж” и Националната програма за енергийна ефективност, по които бяха санирани общо 23 жилищни и обществени сгради. В момента общината е в процес на изпълнение на друг проект за саниране, който включва три общински сгради - Социален център, ОУ „Л. Каравелов” и НЧ „ В. Левски-1933” в кв.”Кап.Петко войвода”.

Община Свиленград има готовност за стартиране на процедури по изпълнение на енергийни мерки и за останалите 20 многофамилни жилищни сгради с подадени заявления за интерес за финансова помощ, което може да стане при обявяване на наличен финансов ресурс по Националната програма за ЕЕ.