28
Вт, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Близо 50 000 лева са похарчени за разселване на дивеч

Магазинът на Ловно рибарско дружество (ЛРД) „Свиленград“, намиращ се на главната улица, ще бъде затворен. Това стана ясно от изнесения доклад от председателя на дружеството Петър Вангелов по време на провелото се на 24 юли отчетно събрание.

Причина за пускането на кепенците е, че през миналата година търговският обект е на загуба в размер на 2 571,16 лв. Предстои инвентаризация и преоценка на намиращата се в него стока, след което тя ще бъде разпродадена.

От доклада стана ясно още, че в момента в ЛРД членуват 712 души, от които 505 ловци, 207 ловци и риболовци, обединени в 17 ловни дружинки и 1 рибарска. Данните сочат, че през изминалата година ловно-стопанската дейност основно била насочена към обогатяване и поддържане на хранително-защитната база и увеличаване на дивечовите популации чрез разселване. За тези дейности са изразходвани над 49 000 лева. С парите са били закупени 300 яребици, 220 фазана, 213 кеклика, 210 полудиви патици и 60 заека. Ефектът от разселването не е голям, особено при кеклика, но трябва да се разбере, че това е единственият начин да се съхрани и увеличи популацията на даден вид дивеч, подчерта Петър Вангелов. „Някои от нашите членове са на мнение, че няма смисъл от разселване, че това са пари, хвърлени на вятъра, но трябва отново да отбележа, че не можем да очакваме от това да реализираме някаква печалба, защото печелившо ловно стопанство няма. Това е наше основно задължение според Закона и тези средства, които се събират трябва да се изразходват за целите, които е предвидил законодателят и мероприятията, залегнали в Ловно устройствения проект, а именно: достигане на допустимите запаси, увеличаването им, създаване на фуражна база и др. Наша задача е чрез дейността си да подобрим ефекта от разселването“, каза още Вангелов. По думите му резултатът от разселването може да бъде и по-голям, ако се полагат повече грижи в борбата с хищниците, подхранването и бракониерството. За стимул в борбата с хищниците ЛРД е създало фонд от 5000 лв., от който се изплащат по 15 лв. за отстрелян чакал и по 100 лв. за вълк.

В доклада си Петър Вангелов отбеляза, че тази година заради обявеното извънредно положение бе отменена пролетната таксация на дивеча. Преброяването се направило на база наблюденията преди и по време на ловните излети. Основно авджиите са регистрирали намаляване на дивеча и хищниците. Най-голям спад има при дивите прасета, които са със 104 по-малко в сравнение с миналата година. През 2019 г. свинете са били 300, а сега – 196. Засечени са 309 чакала, 122 лисици и 12 вълка. За сравнение през 2019 г. са преброени 326 чакала, 129 лисици и 17 вълка.

ЛРД-Свиленград стопанисва и 3 язовира - „Мелницата“ край с. Студена, „Кавак дере“ край Свиленград и „Кюи дере“ край Райкова могила. През 2019 г. са закупени и пуснати в трите водоема 3 100 еднолетни шаранчета.

Миналата година при планирани приходи 90 830 лева са реализирани такива в размер на 107 741,78 лв. А по-голямата част от разходите на дружеството – 49 464,87 лева, са били похарчени за ловно-стопански мероприятия.

СМ