29
Сря, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Днес се проведе заседание на областния оперативен щаб за борба с Ковид 19 във връзка с внесени предложения за сливането на групи на деца от детски градини и приема на деца в детски градини и яслени групи.

На заседанието в Областна администрация-Хасково, председателстванo от областния управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова, бе взето решение да се допуснат всички подадени предложения за промени относно сливането на групи на деца от детски градини и приема на деца в детски градини и яслени групи. Те влизат в сила от 3-и август 2020 г.

При наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни промени във връзка с разпоредбите от Държавния здравен инспектор, касаещи детските градини и яслени групи, директорите на детски градини имат възможност да заявят своите предложения към общинските оперативни щабове, а те от своя страна да ги обобщят и изпратят на областния оперативен щаб до 13 август.

Община Свиленград внесе предложение от директорите на пет детски градини за разкриване на 1 нова група от новоприети деца, обединяване на групи в 2 детски градини и приемане на 15 деца в детски градини и ясли.