Общество
Инструменти
Шрифт

Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва да се осигуряват здравно сами за периода от юли до септември включително, напомнят от офиса на Национална агенция за приходите в Хасково.

През лятото, от завършване на средното до започване на висшето си образование, те не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

Най-напред зрелостниците трябва да подадат декларация образец 7 за възникване на задължение за плащане на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Обикновено това задължение възниква през юли, след дипломиране на дванадесетокласниците и продължава до откриване на академичната година във ВУЗ.

От офиса на НАП в Хасково обръщат внимание на зрелостниците, че при неплащане на вноските за здраве повече от 3 пъти за последните 3 години, те могат да се окажат с прекъснати здравни права и да нямат достъп до безплатни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

Проверка за здравния си статус всеки може да направи най-бързо и лесно чрез електронната услуга на НАП – „Здравноосигурителен статус“ на електронната страница: www.nap.bg . Размерът на здравната вноска през 2020 г. е 24,40 лв. и се плаща до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася осигуровката. Така, първата вноска за здраве за зрелостниците, която е за тяхна сметка и е за месец юли, следва да се внесе до 25 август.