17
Сря, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Приключи изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Реконструкция на улична мрежа в община Свиленград“, съобщават от Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми“ към Общинската администрация. Общата стойност на проекта бе 978 083,31 лв. Средствата бяха осигурени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

За три месеца и половина бяха извършени дейности за цялостна рехабилитация на асфалтовата настилка и прилежащите на пътното платно бордюри, полагане на хоризонтална и вертикална маркировка на улиците „Тодор Кирков“, „Георги Кирков“, „Пушкин“, „Св. Кирил и Методий“, „Комуна“ и „Трети март“. Общата дължина на рехабилитираните по проекта улици е 3 км.

Снимки: Дирекция "Проекти"

СМ