25
Нед, Фев
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

С еднократната помощ от 375 лева държавата пак се превръща в майка за едни и мащеха за други. За това сигнализираха в редакцията ни възмутени читатели. По думите им голяма част от родителите няма да могат да получат паричната помощ заради множеството изисквания, въведени от Правителството. Тогава за кого е мярката, питат се хората.

„Старият мост“ потърси за коментар вр. и. д. директор на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) в Свиленград Ива Михайлова. Тя сподели, че от старта на кампанията досега при тях били подадени 15 заявления. Повечето все още се обработвали. Имало един отказ, а една молба била одобрена. Никого не сме върнали и на всички сме приели заявленията, подчерта Михайлова и призова хората да подават молбите си без притеснение. Не ни е приятно да връчваме отказ за еднократната помощ, но изискванията са спуснати отгоре и трябва да се съобразим с тях, заяви още вр. и. д. директор на ДСП-Свиленград. Тя подчерта, че преди около седмица с цел да се намалят негативните последици върху семействата с деца, изпитващи финансови затруднения по време на извънредното положение, е бил разширен обхватът на целевите групи, които имат право да получат 375-те лева.

Родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години, както и семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица, също ще могат да получат еднократната помощ. С промяната отпада и изискването да е използван пълният платен отпуск.

От мярката ще се възползват преимуществено семейства с деца, в които към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите няма право на платен отпуск и са ползвали минимум 20 работни дни неплатен отпуск поради невъзможност да работят от вкъщи. Същите права имат и родителите, които сами отглеждат децата си. Еднократна помощ от 375 лв. ще се изплаща на семейства, които не са получавали помощ на същото основание през 2020 г. Кандидатите не трябва да имат доходи от втори трудов договор, наем, рента, аренда и др. Помощта ще се отпуска приоритетно на семейства, в които единият родител е в неплатен отпуск, а другият не получава обезщетения за безработица, временна нетрудоспособност или за отглеждане на дете между 1 и 2 години, както и пенсия (с изключение на социална пенсия за инвалидност). Предимство при получаването на финансовата подкрепа ще имат и домакинствата, в които месечният доход на човек през месеца преди ползването на неплатен отпуск е 610 лв.

Помощта може да бъде отпусната, ако детето/ децата от семейството са посещавали детска ясла, детска градина или училище преди 13 март 2020 г. Еднократна помощ от 375 лв. ще се отпуска и на доброволни приемни семейства и семейства на близки и роднини, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето, които отговарят на критериите за получаването й. Помощта ще се изплаща в случай, че родителите, които кандидатстват за нея, не са включени в схемата за компенсации за запазване на работните места, добила популярност като мярката 60 на 40. Двамата родители или самотният родител трябва да са осигурявани по реда на Кодекса за социално осигуряване в последните 6 месеца. Това условие няма да се прилага за безработните родители без право на обезщетение за безработица.

Подкрепата е насочена приоритетно към семействата, които отговарят на някое от описаните по-горе изисквания. За нея могат да кандидатстват всички останали нуждаещи се лица и семейства, които изпитват затруднения за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности по време на извънредната ситуация, причинена от разпространението на вируса Covid-19.

Диляна ЦВЕТКОВА