25
Вт, Юни
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Дори и в извънредно положение, като сегашното, работодателите нямат основание да предоставят едностранно по собствена инициатива неплатен отпуск на работниците и служителите си, съобщиха от Дирекция "Инспекция по труда" (ДИТ) в Хасково.

От институцията обръщат внимание, че работниците и служителите не следва да разписват документи, с чието съдържание не са съгласни. През март инспектори са получили няколко анонимни сигнала и запитвания по телефона, от които може да се направи извод за упражняване на принуда върху работниците и служителите да разписват такива документи, с които им се отнемат права – искания за неплатен отпуск, платежни документи за получени обезщетения, които реално не са изплатени, заповеди за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, предизвестия със задна дата и др. Факт е обаче, че ако работниците се съгласят да напуснат по взаимно съгласие, те губят не само пълните си права на обезщетение за безработица, те губят и обезщетения, които работодателят дължи по Кодекса на труда. От инспекцията съветват работниците да не се съгласяват с отказ от права, защото веднъж разписали по взаимно съгласие, на практика трудно може да бъдат защитени правата им.

От ДИТ предупреждават, че принудата е престъпление според Наказателния кодекс и ако подадените сигнали от страна на потърпевши са писмени и неанонимни, ще бъде сезирана Прокуратурата.

На сайта на Инспекцията по труда има създадена специална рубрика „Антикорупция“. В нея гражданите могат да получат информация за начините за подаване на сигнали, съдържащи данни за прилагане на нерегламентирани практики от контролните органи, в т.ч. и за конфликт на интереси. Такива сигнали могат да бъдат подадени и през специално създадената електронна форма за сигнали за корупция. Създаден е и ред за подаване на сигнали, когато работодателите или работещите не са доволни от действията на контролния орган.

Във връзка с активизирането на земеделския сезон от Инспекцията по труда обръщат внимание, че за срока на извънредното положение се даде възможност трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (по чл. 114а от Кодекса на труда) да се сключват за повече от един ден, за 6 часа, освен за 4 и 8 часа и без да се заплащат предварително осигурителни вноски. Те също така могат да се използват и от тютюнопроизводителите, освен от земеделските производители, произвеждащи плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Чрез надграждане на системата за предоставяне на образците на т. нар. еднодневни трудови договори Инспекцията по труда създаде възможност по електронен път и по всяко време да се заявяват и новите образци на тези договори – за повече от един ден. Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да представят на земеделските стопани функционалностите на системата. Проектът е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Впрочем, през март служители на ДИТ в Хасково са извършили 95 проверки, като 24 от тях са били в областния град и 71 в другите населени места в областта. Седем от проверките са били по сигнали на граждани. Констатирани са 509 нарушения, 286 от тях са били свързани с осигуряване на здраве и безопасност при работа, а 223 – по трудови правоотношения. Инспекцията по труда в Хасково предприема мерки, в рамките на своята компетентност, за отстраняване на всяко установено нарушение, подчертаха оттам. През периода са приложени 498 принудителни административни мерки, съставени са 11 акта за установяване на административни нарушения. Влезли в сила са 12 наказателни постановления за обща сума 5 300 лв.

СМ