27
Пон, Май
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Още 10 язовира на община Свиленград да бъдат прехвърлени на държавата предлага в докладна записка до Общинския съвет кметът арх. Анастас Карчев.

Това са: край с. Сладун - „Юксуза“ (поземлен имот с идентификатор 67146.1.97 с обща площ 26 147 кв. м), „Кайряка“, „Чалъка“ и „Юксуза“ (поземлен имот с идентификатор 67146.1.98 с обща площ 16 630 кв. м); край с. Младиново - „Кору тепе“ (местността „Лозята“), „Белите камъчета“ (местността „Лозята хайва дере“) и „Лозята“ (местността „Лозята“); край с. Костур - „Алан тере“; край с. Мезек - „Порделата“, и край с. Момково - „Саръказлъка“. Нито един от тези водоеми в момента не e отдаден на концесия.

Арх. Карчев мотивира предложението си с това, че ОбА-Свиленград не разполага с достатъчен финансов ресурс за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на всички общински язовири. Поради това кметът счита за целесъобразно по-горе опоменатите водоеми да бъдат преотстъпени на новосъздаденото Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Дали тези водни обекти ще бъдат предоставени безвъзмездно на държавата ще стане ясно на редовното заседание на ОбС идната седмица.

Впрочем, община Свиленград е собственик на 97 язовира. За част от тях вече е дадено съгласие от страна на местните парламентаристи за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на държавата.

Диляна ЦВЕТКОВА