12
Пет, Апр
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

  През месец януари 2020 г. в Районна прокуратура - Свиленград са решени от прокурор 78 наказателни производства, като в съда са били внесени 32 прокурорски акта срещу 37 лица, съобщава пресцентърът на Апелативна прокуратура – Пловдив.

От тях 13 обвинителни акта срещу 14 подсъдими и 19 споразумения срещу 23-ма. За посочения период като бързи производства са внесени 23 дела срещу 26 лица. През месец януари 2020 г. в Районен съд – Свиленград са били внесени 16 дела за престъпления против реда на управление, 10 за документни престъпления, 2 за престъпления против собствеността /кражби/, 2 за общоопасни престъпления /управление на моторно превозно средства в нарушаване на правилата за движение и причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост и управляване на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред/.

Едно дело е внесено за престъпление против личността /опит за насилствено съвъкупление с 14-годишно момиче/, едно дело за престъпление против стопанството /за сечене на дърва от горския фонд без разрешително/ и едно дело за престъпления против реда и общественото спокойствие /за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото/.