Общество
Инструменти
Шрифт

През следващите години и десетилетия ще има недостиг на специалисти във всички сектори и професии, като най-голям ще е в инженерно-техническите професионални направления или секторите, които в момента дават най-висока добавена стойност. Това каза на среща с учители в Свиленград образователният министър Красимир Вълчев. На 27 януари в 14:00 ч. той посети СУ "Д-р Петър Берон", като бе посрещнат от директора на школото Мариян Боянов и кмета на Свиленград арх. Анастас Карчев. След това министърът се отправи към Общинската администрация, където го чакаха много преподаватели от местните училища.

Министърът бе придружен от областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, депутата от ГЕРБ д-р Георги Станков, началника на Регионално управление на образованието – Хасково Христина Боева, началника на отдел „ Организационно-методическа дейност и контрол“ към РУО-Хасково Иван Панайотов и др.

Учебните програми по математика може да бъдат облекчени и улеснени, стана ясно по време на срещата на министъра и преподавателите. Целта била математиката да стане по-интересна на учениците и да не е фокусирана толкова върху заучаването на алгоритми, а върху превръщането на практически ситуации в математически задачи. Претоварените програми водели до изоставане на учениците от материала, което пък водело до загуба на интерес към математиката и съответно към инженерните специалности в бъдеще.

Министър Вълчев подчерта, че няма криза за учители в момента, което се дължало на увеличаването на трудовите възнаграждения в системата. Той заяви, че проблемите в образованието на децата идвали след 4-ти клас. „Много ученици натрупват образователни дефицити и се демотивират за учене. Това ни казват и учителите, и родителите, това виждаме и ние. Затова и фокусът върху мотивацията за учене е най-важен. Ако в час учителят пропусне някой факт, но е провокирал любопитството на учениците , те след това ще прочетат много повече извън училище. Всеки един от нас учи много повече извън училище през целия си живот“, подчерта Вълчев.

Министърът сподели още, че в днешно време се променял фокусът на образователната система, което се дължало на промяната на поколенческите характеристики на децата. „Днешното поколение деца не може да бъде учено по същия начин, по който ние сме учени преди 30 или 40 години. Поколението е различно и ползва различен обем от информация, в различна среда живее и по различен начин възприема света“, заяви Красимир Вълчев. Според него подходът на преподаване трябва да е по-интердисциплинарен, в по-голяма степен да провокира интереса на учениците, да минава през изпитните програми и материали. Сегашните деца в бъдеще, според различни проучвания, ще променят от три до девет професии, заяви образователният министър.

Диляна ЦВЕТКОВА