15
Съб, Юни
31 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

ХАС отмени решението на ОбС новата автогара „Бойдеви“ да е начална, междинна и крайна спирка в града

Решението на Общинския съвет за определянето на Автогара „Бойдеви“ за начална, междинна и крайна спирка по маршрута на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема, имащи спирка в Свиленград, считано от 01.09.2019 г., е незаконосъобразно. Това постанови Хасковският административен съд /ХАС/.

Жалбата срещу решението на местния парламент, взето по предложение на вече бившия кмет на Свиленград Георги Манолов, е подадена от Акционерно дружество „Свиленград – Автотранспорт“. Към делото е присъединена и жалба от четирима съветници от предишния общински съвет – Христо Щерев, Стамо Димитров, Иван Андреев и Христо Минков, които от своя страна са сезирали прокуратурата по този въпрос.

Както „Старият мост“ вече писа, ексградоначалникът на два пъти внася докладни записки /втората – като допълнение на първата/ в местния парламент и всячески се опитваше новата автогара „Бойдеви“ извън града да поеме автобусния трафик. Първия път не успя, народните избраници отхвърлиха предложението му, но впоследствие вдигнаха ръка. Преди това, пак по предложение на Манолов, общината продаде на ЕТ „Бойдеви- Димитър Бойдев“ общински терен с площ 1 189 кв. м до хипермаркет „Жанет“, като първоначално определената цена бе 27 394 лв.

Пак по предложение на кмета и с решение на ОбС новата автогара бе определена за начална и крайна спирка на всички междуселищни автобуси. Междувременно обаче четирима общински съветници изразиха несъгласие с това скандално решение, определяйки го като незаконно, и сезираха Окръжната прокуратура в Хасково. Отделно собственикът на „старата“ автогара до хипермаркет „Билла“ в центъра на града - „Свиленград – Автотранспорт“ АД, пусна жалба до Хасковския административен съд.

Изложените в протеста на АД „Свиленград – Автотранспорт“ съображения за несъобразност на акта на ОбС са основателни, сочи съдът. При определянето на всички спирки по всеки маршрут кметът е бил длъжен да уведоми акционерното дружество, като е следвало да предостави на „Свиленград – Автотранспорт“ възможност да участва в производството. Наред с това са допуснати и други нарушения на административнопроизводствените правила. И в двете докладни записки на кмета не се съдържат описание на предлаганата промяна и проект на измененото маршрутно разписание, както и маршрутни разписания на съществуващите курсове непосредствено преди и след курсовете по предложеното разписание. Освен това, не е спазена процедурата по Глава Девета от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свиленград. Съдът не приема обясненията на Общинската администрация, че втората докладна записка е допълнение на първата. Тя не може да бъде разглеждана нито като редакционна поправка, нито като изменение или допълнение на първата, сочат магистратите. Всъщност втората докладна записка не може да бъде разгледана и като самостоятелна, въведена в дневния ред като неотложен въпрос, или включена по изключени, понеже има различно съдържание от първата, а не представлява по естеството си допълнителни материали.

Съдиите не са приели и довода на ответника, че автогара „Бойдеви“ е от по-висока, първа, категория, докато „старата“ е втора категория и това е основание да бъде предпочетена първата.

С тези мотиви административните съдии от областния град отмениха решението на Общински съвет – Свиленград за определяне на автогара „Бойдеви за начална, междинна и крайна спирка за автобуси, обслужващи линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема. Съдебното решение може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция в 14-дневен срок.