06
Пон, Юли
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Няма по-благоприятна среда от биологичното семейство, защитаваме висшия интерес на детето

Много шум се вдигна през последните няколко месеца покрай националната стратегия за детето 2019 – 2030. Стигна се и до редица протести на недоволни родители в цялата страна. Всяваната психоза, че държавата иска да отнема деца от родителите им и затова прокарва документи като Стратегията за детето, стигна и до ромските махали в страната. На 7 октомври родители от ромските квартали в Сливен и Карнобат панически започнаха да си прибират децата от училище заради слух, че социални работници извеждат непълнолетни от учебните заведения. „Старият мост“ потърси за коментар по темата директора на Дирекция „Социално подпомагане“ в Свиленград Росица Христова. Ето какво каза тя:

Съгласно действащата нормативна уредба органите за закрила на детето са отговорни за идентифицирането на съществуващи рискове и предприемане съответните мерки за гарантиране правата на децата, включително и на безопасността им. Водещ принцип на закрилата на децата е, че най-добрата среда за отглеждането и възпитанието им е семейната. Особено важно е при работата с деца и семейства те да бъдат подкрепени именно в тази насока – отглеждането на детето в биологичното му семейство. От изключително голямо значение са мерките за подкрепа от страна на служителите от отдела Закрила на детето при Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) в работата по превенция на изоставянето на деца и настаняването им извън биологичните им семейства. Действие по предотвратяване на изоставянето се предприема винаги от нас като социални работници, когато съществува риск при съобразяване с най-добрия интерес на детето. Необходимо е и оказваме съдействие на семейството, като за тази цел използваме всички законови механизми в областта на закрилата на детето. Ние като социална дирекция работим в партньорство с всички заинтересовани страни, свързани с грижата за децата, и когато има необходимост и при комплицираност на случая се търси и съдействие от Комисията за детето.

Безспорно е това, като практиката е доказала, че всеки случай на дете е индивидуален, поради което е различно и предприемането на мерки от наша страна в резултат на извършената обективна оценка и констатираните при проучването обстоятелства. Когато обаче независимо от проведената работа и оказаната подкрепа се наложи настаняване на детето извън биологичното му семейство по реда на Закона за закрила на детето, абсолютно задължително се спазва поредността на мерките за закрила. На първо място се проучват роднини с цел детето да се отглежда от тях, тъй като има създадена емоционална връзка. Винаги преди да предприемем мярка за закрила чрез настаняване на детето извън биологичното му семейство се извършва комплексна оценка, довела до предприемането ѝ, и тези причини не се свеждат само до липсата на условия и финансови средства на биологичното семейство. Съобразно възрастта и степента на детето родителите му се информират по достъпен за тях начин за това какво налага прилагането на мярка за закрила и целта ѝ. След извеждането на детето ние продължаваме да работим с родителите в зависимост от оценката и причините, довели до мярката за закрила. Максимално се стараем, доколкото е възможно съобразно тяхната възраст и индивидуални особености, да включим децата в процеса на вземане на решения за формата на грижа.

Още един път искам да акцентирам, че Дирекция „Социално подпомагане“ не отнема деца от родителите, без да има причини, които водят до застрашаване на живота и здравето на детето. На първо място е закрилата на висшия интерес на детето. Водеща при нас е превенция на изоставянето на децата. Ние като дирекция имаме много успешни случаи по реинтеграция на дете обратно в биологичното му семейство. За всичко това се изисква голям професионализъм и обективност от наша страна, каквито смятам, че притежава всеки един служител на ДСП – Свиленград.

Питам... Трябва ли да не бъде изведено от биологичното си семейство малко дете, за което два пъти ми звънят от детското отделение в болницата, че майка му е психично неуравновесена и го хваща, хвърля и блъска на пода в отделението? Трябва ли да не бъде изведено от биологичното си семейство същото това дете, за което през зимата ми се обаждат граждани, за да ме информират, че майка му го е хвърлила в контейнер за боклуци? Трябва ли да не бъде изведено от биологичното си семейство това дете, живеещо в една стая с кокошки, майка с психични отклонения, дядо, който е без доходи, и баба инвалид първа група с чужда помощ? Да, това дете го изведохме и настанихме в приемно семейство, където се чувства добре. Съдействахме на майката да се лекува и тя бе настанена в наша институция. Наблюдаваме ежедневно нещата. Оценяваме капацитета и на разширения семеен кръг и ако дойде момент, в който детето няма да бъде изложено на риск, то ще бъде реинтегрирано обратно в семейството си. Така че всичко, което ние правим, е в защита на висшия интерес на детето.

Нека родителите бъдат по-отговорни към децата си, да им обърнат повече внимание, да комуникират колкото се може повече с тях, защото в противен случай идва момент, когато те безвъзвратно губят авторитета си като родители и идват и казват: не мога да се справя с проблемите, които ми създава синът/ дъщеря ми. Възпитанието започва от самото раждане на детето. Формулата на успеха при решаване на такива случаи е абсолютната адекватна комуникация между семейството и всички институции, имащи отношение към децата.

Диляна ЦВЕТКОВА