19
Нед, Май
23 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Назначават за управител съпруга на служителка в ОбА

Да се създаде търговско дружество, което да е оператор на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци реши на последното си заседание Общинският съвет в Свиленград. Предложението бе внесено от кмета на общината инж. Георги Манолов.

Новото търговско дружество ще се нарича „Еко компост“ ЕООД. То ще се занимава със събиране, транспортиране и оползотворяване на биоотпадъците. Остатъчният боклук ще бъде извозван в депото в гр. Харманли, а готовият компост ще се продава.

Капиталът на ЕООД-то е 25 000 лв., разпределени в 2 500 дяла, всеки с номинална стойност десет лева. Вноската за капитала на дружеството е 25 000 лева, които са предвидени в общинския бюджет за тази година.

В предприятието ще работят минимум 10 човека. По предложение на градоначалника Манолов вече е гласуван в пленарната зала и управител на „Еко компост“. Това е инж. Тодор Радев –Димитров. Димитров, който ще ръководи ЕООД-то до провеждането на конкурс, ще получава основно трудово възнаграждение 1 546 лв. с включени осигуровки. Инж. Димитров е съпруг на Иванка Димитрова, директор на Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“ в тукашната общинска администрация и ръководител на проекта за компостиращата инсталация.

Предвижда се работата на компостиращата инсталация да започне през декември 2019 г.

Впоследствие е предвидено част от средствата от Такса „Битови отпадъци“ за идната година да се предоставя за експлоатационни разходи на инсталацията.

СМ