29
Сря, Май
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Държавата плаща заплата и стаж на помощниците на хора с увреждания

110 души – 42 от Любимец и 68 от Свиленград, вече са подали заявления в свиленградската дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), че искат личен асистент. Сред тях има и 8 деца. Всички те притежават решение на ТЕЛК, което е задължително условие на националната програма. Договорите се сключват за срока на решението на ТЕЛК. Ако то е дадено пожизнено, асистентът се назначава максимум за пет години.

От 1 септември е в сила нов ред за предоставяне на лична помощ на хората с увреждания. Те преминават индивидуална оценка на потребностите си, след което се определя видът на нужната им подкрепа. Точковата система съдържа няколко категории с въпроси, въз основа на които се дават оценки от 0 до 4. Общият брой точки, които може да събере един инвалид, е 204. Тези точки се умножават по коефициент според възрастта. За децата до 12 г. той е 1,556. Всяка оценка се прави за срок от 5 г., но ако състоянието им се влоши или имат ново заболяване, могат да поискат нова оценка. Така хората попадат в 4 групи. Тези в първа ще получават асистент до 15 часа на месец, за да им помага вкъщи или да ги води на лекар и на работа. Втора степен дава право на лична помощ до 42 часа, а трета - до 84 часа. Максималният брой часове - 168, е за хората в най-тежко състояние.

От лична помощ по новия закон могат да се възползват хората с увреждания с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Общо регистрираните души при нас с над 90 % увреждания са 134 в Свиленград и 71 в Любимец, като броят им ежедневно расте, сподели директорът на ДСП - Свиленград Росица Христова.

Заплатите на личните асистенти се плащат от държавния бюджет. Възнаграждението се формира върху минимална работна заплата за страната в зависимост от заетостта, като се начислява и стаж за прослужено време.

Много от правоимащите обаче не искат да се възползват от новия закон, тъй като заради личната подкрепа трябва да се откажат от други плащания. Хората, които получават добавка за чужда помощ по линия на НОИ (99,50 лв.), трябва да я преотстъпят на общините, които осигуряват лични асистенти. Децата, които получават максималната помощ от 930 лв., трябва да се откажат от част от парите - до 380 лв., които отиват за покриване на заплатата на асистента. При тях обаче проблем няма, тъй като в повечето случаи за тях полага грижи родител и сумата остава в семейството, а и конкретната удръжка зависи от броя часове на подкрепата.

Всеки може да избере сам асистента си, като има право да посочи и двама. Ако не е доволен от грижата, може да го смени по всяко време. Асистентът обаче не може да е осъждан за умишлено престъпление или да е под запрещение.

Предвидена е и смяна заради преместване в друго населено място. Има много хора, които през лятото живеят на село, а през зимата живеят при децата си в големите градове. Те могат да минат през нова оценка, а от дирекция „Социално подпомагане“ да им издадат ново направление, с което да изберат друг асистент.

Ако човек с увреждане все още не е преминал през индивидуална оценка и не е заявил нужда от асистент, той може да го направи по всяко време. „Няма времеви период, който да ограничава изготвянето на индивидуални оценки на потребностите, издаването на направления и включването в механизма лична помощ“, уточниха от ДСП.

Диляна ЦВЕТКОВА