19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Нулев интерес от страна на гражданите към публичното обсъждане на дълга

За близо 3 млн. лева дълг от „ФОМСБ – ФЛАГ“ ЕАД ще кандидатства ОбА-Свиленград. По план парите ще бъдат изразходвани по четири спечелени от Общината проекти. Публичното обсъждане за поемане на заема бе на 17 септември от 10:30 ч. То обаче премина при нулев интерес от страна на гражданите.

На дискусията присъстваха зам.-кметът Мария Костадинова, директорът на Дирекция „Бюджет и финанси, административно и информационно обслужване“ Валя Здравкова, директорът на дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми“ Светлана Динкова, няколко служители в ОбА и представител на „Старият мост“. Липсата на интерес от страна на гражданите може да се обясни или със слаба разгласа за провеждане на публичното обсъждане, или с това, че хората не вярват, че мнението им ще бъде взето под внимание от страна на общинското ръководство.

По време на срещата стана ясно, че най-много средства – до 1 129 000 лв., ще са необходими за мостово финансиране по проект на Държавен фонд земеделие - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“. Срокът на дълга е до 24 месеца.

По мостово финансиране на проект ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България“ 2014 - 2020 г. - „Зелени урбанизирани територии - по-добро място за живеене“ ще са нужни до 850 000 лева, които трябва да бъдат върнати до 2 години. Проектът включва партньорство между четири бенефициента: община Свиленград като водещ партньор по проекта, община Любимец, община Волви (Гърция) и НПО DIMOSSINETERISTIKI EVROS S.A (Гърция). На територията на Свиленград се предвижда в парк „Суха река“ в частта от ул. „Васил Левски“ до ул. „Хр. Шишманов“ изграждане на: детски екокътове за различни възрастови категории, фитнес на открито, алеи, поливна система, монтиране на соларно парково осветление. В с. Левка, с. Мезек, кв. Капитан Петко войвода“ и по околовръстното на ул. „Сан Стефано“ са предвидени дейности по озеленяване.

570 000 лева пък ще трябват по проект от МРРБ „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради – общинска собственост“ по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Цялостно ще бъдат санирани сградите на ОУ „Любен Каравелов“, НЧ „Васил Левски“ (кв. Гарата) и Социален център в Свиленград.

Четвъртият проект, по който ще се кандидатства за финансиране е по Оперативна програма „Околна среда“ 2014/ 2020 г. - „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз. Келанджика“. Необходимите средства са до 390 000 лева. Дългът е дългосрочен и ще трябва да бъде погасен до 24 месеца.

По време на публичното обсъждане Мария Костадинова подчерта, че няма да бъдат срещнати трудности при погасяването на вноските по заемите. „В момента Общината има три кредита. Към „Райфайзен банк“, който издължаваме във връзка с изграждане на водопровод на улична мрежа. Другият заем е към „ОББ“ и чрез него в момента реализираме проекти по изграждане на улици и водопроводна мрежа, като този кредит е с гратисен период до 2021 г. Третият кредит е безлихвен заем от ПУДООС за закупуване на съдове за сметосъбиране. Направили сме си разчети изплащането на тези дългове в рамките на 1 година да не бъде по-голямо от 15 % от собствените средства на Общината. Така че сме в рамките на законовото изпълнение на покриване на дълга. Кредитите, за които сега ще кандидатстваме, са от фонд „ФЛАГ“ и тях ги възстановяваме със средствата от съответните Оперативни програми. Те се използват за мостово финансиране по покриване на разходите и след получаване на средствата от Оперативната програма ги възстановяваме“, обясни Костадинова.

Тя подчерта, че това не било прецедент за Общината. 2015 г. била върхова за администрацията, когато се изпълнили много и големи проекти. Тогава си казали, че ако се справят с бюджета, щяло да е висш пилотаж. Е, справихме се с всички проекти и това по никакъв начин не се отрази на бюджета на Общината, заяви зам.-кметът. „По закон сме задължени с постъпленията от продажба на имущество да покриваме нови инвестиции. Така че постъпленията от продажби изцяло отиват за покриване на заемите. Направените от нас разчети за 3 години напред ни вдъхват оптимизъм, че ще можем да се справим с покриването на тези задължения. Имаме много добър опит при реализиране и изплащане на проекти. Фактът, че сме в челната десетка в цялата страна по усвояване на средства по европейски програми, показва, че имаме достатъчно опит и възможности да се справим с изпълнението на тези проекти“, каза Костадинова.

На въпрос на „Старият мост“ дали е необходимо да се вземат нови заеми в края на кметския мандат, Костадинова подчерта, че който и да заеме мястото на Георги Манолов, трябва да има приемственост и да приеме тези проекти като изпълнение и реализиране. „Много е важно който и да е следващият кмет да приеме, че работата трябва да продължи по този начин най-вече за просперитета на гражданите. Отговорността на настоящия кмет е това да мисли и след него какво ще се случи, което единици управници го правят. Затова Георги Манолов е дал възможност на екипа си да работи до последния ден на неговия мандат и да продължи в следващия. Трябва да се възползваме от това, че имаме отличен кредитен рейтинг пред фонд „ФЛАГ“, което ни дава увереност да използваме тези средства от държавата. Кредитът не е лоша дума. Ако се огледате всеки един човек и като физическо и като юридическо лице ползва заемни средства. Важното е да си покриваш задълженията. Благодарение на тези кредити, които сме ползвали през последните 15 години, нека да припомня, че с облигационен заем направихме в кв. Гебран канализацията. С проект по Околна среда и пак с такъв кредит направихме канализацията и сменихме водопроводите в кв. Гарата. С втория облигационен заем направихме улиците и водопроводите. И сме възстановили заемите. Какво лошо има в това. Нека да погледнем в тази посока. Ако имахме необслужени големи кредити, тогава щеше да е сериозно. Вече 15 години, откакто съм зам.-кмет приключваме бюджетната година без задължения към фирми и кредитни институции“, подчерта Мария Костадинова.

Диляна ЦВЕТКОВА