22
Сря, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Загадъчна и непозната земя е Сакар планина. Ако я посетите навярно ще ви поразят богатото биоразнообразие и красивата природа. Десетилетия наред планината е била почти недостъпна за туристи и изследователи заради граничното си местоположение. Днес районът е част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000” и инициативата „Европейски Зелен пояс”.

Тук могат да се видят редки и защитени видове(царски орел, белошипа ветрушка, различни орхидеи, костенурки и др.) на фона на богатото културно–историческо наследство - скални църкви, долмени, останки от крепости и битки.

По повод 30-годишнината от началото на Инициативата Европейски Зелен Пояс „Зелени Балкани“ и Исторически музей – Свиленград експонираха в Информационен център – с. Маточина постоянна изложба "САКАР - ЗЕМЯ НА СЪКРОВИЩА". Паната, онагледени с цветни фотоси и информационни текстове, разказват пред посетителите за биологичното разнообразие, културните и исторически забележителности на района на Сакар, в който попада и село Маточина.

По инициатива на местните жители, след официалното откриване на изложбата бе посетена една почти неизвестна природна забележителност в района, известна с името ,,Бизица“ или още Гибек кая. За силата на камъка, който надживява времето, за вярата и греховността на хората, говори тук композиция от 2 огромни камъка. Според легендата това били фигурите на бременна жена и дете, прокълнати от Всевишния, защото осквернили светостта на хляба. Легендата разказва как майката избърсала с изпечената пазлама лицето на детето и я захвърлила. Дори самата Богородица я проклела за постъпката ѝ. И двете фигури мигом се вкаменили. Този природен феномен, за пореден път подчертава, че в пределите на Европейски Зелен Пояс има множество забравени и почти неизвестни забележителности, които очакват своите изследователи и посетители, пък и разказват за светостта на хляба.

Ако решите през почивните дни да се разходите сред прекрасните, но малко познати места на България, непременно посетете района на Свиленград. В Информационния център – Маточина ще ви посрещнат и разкажат приказка. Приказка за славни страници от българската история свързана с българския цар Калоян, с император Валент, ранен смъртоносно в битката с готите тук край река Тунджа през 278 г. Ще ви запознаят и с миналото на селото и султан Мехмед през 1664 г. обичал да ловува тук край с. Фикла…

Изпъстрена със загадки е историята на този край, разположен край самата граница, на един хвърлей място от древния Адрианопол (дн. Одрин). Елате, за да научите повече и за древни предания и скалните църкви, датирани от Х век.

Текст: Исторически музей - Свиленград