30
Чет, Май
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 Любимецките управници пак с по-скромно имущество от свиленградските

С най-много имотни придобивки измежду местните управляващи в общините Свиленград и Любимец за миналата година може да се похвали кметът инж. Георги Манолов. Това става видно от декларациите за 2018 г., публикувани на интернет страницата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/. Информацията е публична, достъпна за всеки гражданин.

Лани градоначалникът Манолов е закупил заедно със съпругата си Елена апартамент 83 кв. м в София. За жилището семейството е платило 117 350 лева. Средствата са от спестявания и дивидент на Елена Манолова. Двамата съпрузи имат по ½ идеална част от апартамента. Към имота има 7 кв м складово помещение. За подземен гараж от 29 кв. м, пак там, са дадени 19 558 лв. Идеалните части към апартамента са 14 кв. метра. За строително-монтажни работи и обзавеждане на жилището, склада и гаража двамата са дали 58 675 лв., отново от спестявания и дивиденти на Елена.

Тя пък е наследила миналата година апартамент от 80 кв. м ведно с избено помещение от 9 квадрата в Свиленград, които е продала за 60 000 лв. Също от наследство Манолова е придобила 4 ниви в Свиленградско с обща площ 10 дка.

Наличните парични средства, декларирани от кмета, са 25 000 лв. на съпругата му, а неговите са 10 000 лв. Отделно Елена Манолова има влог в банка в размер на 21 239 лв. от 2015 г. и от дивидент, а мъжът й разполага с дебитна карта за 10 000 лв.

В декларацията на Манолов е записано, че данъчната основа от трудовите му доходи е 27 518 лв., а тази на кметшата по същия параграф – 9 114 лв.

Манолова не е пропуснала да декларира 60 хил. лв. от продажбата на апартамента и 127 300 лв. дивидент за предходната година.

Зам.-кметът Мария Костадинова разполага с с 15 00 лв. налични парични средства от заплати. Съпругът й Костадин Костадинов пък има 50 000 лв. налични, пак от заплати. 30 062 лв., пак от трудови възнаграждения, е декларирала зам.-кметицата. Основата, върху която тя е платила данъци, е в размер на 26 306 лв., а съпругът й – 19 068 лв. Тези пари са от трудови доходи. От друга стопанска дейност Мария Костадинова е спечелила едва 244 лв., докато мъжът й - 60 752 лв.

Главният архитект на Свиленград Анастас Карчев през предходната година е продал лек автомобил „Фолксваген“ за 500 лв. Той е декларирал пред КПКОНПИ 14 187 лв. от трудови доходи като данъчна основа.

Местните управници на община Любимец с по-скромни придобивки за 2018 г., сочи съпоставка на декларациите. Кметът инж. Анастас Анастасов си е купил лека кола „Хюндай“ за 9 500 лв. в съсобственост с Маргарита Анастасова. Парите са от заплати. За 600 лв. семейството е прехвърлило възмездно колата си „Тойота“.

Анастасов има налични 6 500 лв. от трудови възнаграждения. Също от заплати той има два банкови влога – за 9 525 лв. и за 18 254 лв. Анастасова е спестила в банка 2 823 лв.

От заплати за основната трудова дейност градоначалникът е декларирал данъчна основа 40 154 лв., а жена му – 9 906 лв.

Декларация за имотното си състояние за 2018 г. е подала в законоустановения срок и председателката на Общинския съвет в Любимец Мария Станкова. Тя има на влог от предишни години и от заплати 51 500 лв. От трудови правоотношения извън тези на заеманата длъжност е получила 21882 лв., а има и трудови доходи 8 475 лв. За миналата година е получила от пенсии 5 600 лв. Станкова има 50 000 влог в банка.

Зам.-кметът на Любимец Тодор Милев е декларирал, че разполага с 15 000 лева налични средства. От предходни години съпругата му Ружа е спестила 5 хиляди.

Милев е изтеглил 20 069 лв. потребителски кредит. Годишната данъчна основа от трудовите му доходи е 18 913 лв., а тази на жена му – 6 182 лв.

Другият заместник на инж. Анастасов – Илия Илиев, е обявил банков влог на съпругата си Януша 10 064 лв. По основен трудов договор миналата година той е платил данъци върху 19 243 лв., а жена му има данъчна основа 1 720 лв.

Антон Щерев, главен архитект на Любимец, е закупил лани заедно със съпругата си Десислава лек автомобил „Ауди“. Покупко-продажбата е извършена със средства от заплати.

Арх. Щерев е декларирал налични 142 200 лв. Средствата са от разпределяне на дивидент. 2 798 лв. е получил от друга стопанска дейност през предходната година. Съпругата му има данъчна основа 5 326 лв. данъчна основа от трудови правоотношения.

От тази година имотни декларации подават и нотариусите и управителите на лечебни заведения.

СМ