23
Вт, Юли
36 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Над 25 застроени и незастроени терени сложени на тезгяха

В самия край на мандата на настоящия кмет на Свиленград Георги Манолов и на общинския съвет над 25 имота в общината са турени на тезгяха за продажба. „Асортиментът“ включва както застроени и незастроени терени, така и урегулирани парцели, лозя, земеделска земя.

Предложенията за продажбите са внесени от градоначалника с докладни записки, които ще бъдат разгледани и гласувани на предстоящо заседание на местния парламент.

Като най-интересна сделка се очертава тази за двуетажна административна сграда на бул. „България“ в Свиленград, в която се намира Дневен център със седмична грижа, кухня и столова. Обектът се намира на възлово място в Свиленград – в непосредствена близост са общинската библиотека, полицейското управление, едно от многобройните казина. На хвърлей място е и такава забележителност като Старият мост над р. Марица.

Първоначално в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г. е заложен друг вид разпореждане с този имот. Кметът обаче предлага поправка в Програмата - вместо публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж да се обяви конкурс за продажба на целия имот ведно със сградата, която е с разгъната застроена площ 966 кв. м и е разположена на терен от 700 квадрата.

В докладната на Манолов се посочват и условията на публичния конкурс за продажба. На първо място по тежест е предложената цена, която да не бъде по-малка от 191 879. 10 лв. Иска се купувачът да направи не по-малко от 5 000 лв. дарение. Тази сума щяла да послужи за закупуване на оборудване за музея, който щял да се строи в съседния имот. Освен това този, който закупи обекта, до 24 месеца следвало да изгради за собствена сметка пет паркоместа в южната му част. Сумата, постъпила в бюджета от цялата сделка, щяла да бъде изразходвана за построяването на музей със сутерен за нуждите на общината.

Общо над 25 общински имота ще бъдат обявени за продажба, ако предложенията на Манолов бъдат одобрени от общинските съветници. Болшинството от тях са урегулирани, включително и застроени, и се намират както в Свиленград, така и в селата Капитан Андреево, Студена и Сива река.

На ул. „Граничар“ ще се продава терен от близо декар с предназначение ниско застрояване /до 10 м/, чиято пазарна оценка възлиза на 32 327 лв. От близо 70 хил. лв. пък ще тръгне наддаването за апартамент в Свиленград на главната улица – бул. „България“. Жилището е разположено на мансарден етаж и се състои от антре, дневна с кухненски бокс, две спални с обща тераса, баня и тоалетна, с обща площ от 95, 60 кв. м. Към апартамента има и мазе от 7 квадрата.

Също в Свиленград се предвижда да се продаде търговски обект на общинския пазар – магазин, с площ 32, 24 кв. м с начална тръжна цена 15 189 лв. В Капитан Андреево пък е сложена на тезгяха двуетажна обществена сграда, строена през 1987 г. Минимум 76 944, 80 лв. се очаква да влязат в хазната от продажбата й. 13 урегулирани поземлени имота в с. Студена също търсят купувачи. Продават се главно незастроени терени, но се предлага и сделка за бившата баня в селото. Пазарната оценка на селската баня възлиза на 6 525 лв.

В отделна докладна записка инж. Георги Манолов предлага общинските съветници да гласуват да бъдат продадени лозя в местността Мумнево край Свиленград по пътя за Пъстрогор. За тях в общината е постъпило искане за закупуване.

До 30 юни 2019 г. в бюджета на община Свиленград не са постъпили никакви приходи от продажбата на сгради, а от продажбата на земя възлизат едва на 91 510 лева. „Това крие риск от неизпълнение на заложените приходи от разпореждане в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост“, мотивира предложенията си за продажби на сгради, терени, земеделски земи кметът на община Свиленград Георги Манолов. Затова той предлагал урегулираните имоти да се продават чрез публичен търг с явно наддаване, като считал, че по този начин за голяма част от тях ще бъде проявен интерес за закупуване. „Тежко му на следващия кмет. В общината не остана нищо за продаване“, сподели пред „Старият мост“ местен парламентарист.

Снимка: Предложената за продажба чрез конкурс сграда с прилежащия й терен на Дневния център със седмична грижа на бул. „България“ / до Стария мост/.

СМ