13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Едва 10 % от шопарите в община Свиленград са легално регистрирани

Да бъдат идентифицирани всички прасета, отглеждани в лични стопанства. Преброяването на свинете в т.нар. „заден двор“ да стане с помощта на селските кметове и местните ветеринари. Това поискаха от Областната дирекция за безопасност на храните в Хасково като първа мярка за недопускане разпространението на Африканска чума по прасетата.

Поредицата от превантивни действия бе коментирана на заседание на Областната епизоотична комисия (ОЕК) на 17 юли, председателствана от областния управител на Хасково Станислав Дечев.

Африканската чума по свинете е смъртоносна болест, за нея няма ваксина. Чумата нанася неизмерими индустриални щети. На територията на Хасковска област има един голям свинекомплекс с над 3 хиляди прасета и няколко по-големи ферми за свине от т. нар. тип А.

Най-сериозната заплаха за епидемията обаче остават прасетата, отглеждани нерегламентирано в дворовете. Най-често тези животни не са регистрирани и не подлежат на никакъв ветеринарен контрол. Около 200 са нелегално отглежданите прасета в община Свиленград, съобщиха за „Старият мост“ от Общинската ветеринарна лечебница в Свиленград. Данните сочат, че едва 10 % от свинете в личното стопанство на хората от общината са регистрирани по надлежния ред. Процедурата не е скъпа и струва 4 лева за ушна марка, но се попълват документи, a хората предпочитат да си спестят това време, обясниха от лечебницата.

За недопускане на опасното заразно заболяване на наша територия са уточнени специални мерки за транспортирането на животните. Пътните участъци, през които преминава тежко-товарният трафик трябва да бъдат дезинфекцирани и чистени своевременно, на специална дезинфекция минават и отбивките и местата за почивка.

Освен това в превенцията на заболяването се включват и ловците. Те са длъжни да съобщават за всеки случай на намерено в гората мъртво животно, подчертаха членовете на ОЕК.

Органите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Агенция „Митници“ в рамките на своята компетентност да извършват проверки на транспортните средства и личния багаж на пътниците, влизащи на територията на България за нарушения. Откритите суровини и храни, включващи в състава си свинско месо, да се изземват и предават за унищожаване, съгласно нормативните изисквания.

Да се извършват стриктни проверки на транспортните средства превозващи дивеч, живи животни, птици и фуражи. При проверките да се изискват документите, съпровождащи пратката и да се следи за спазване на изискванията за хуманно отношение към животните по време на транспортиране и на фуражните забрани, определени в правото на ЕС.

При установяване или получаване на сигнали за умрели прасета (диви и домашни) да бъдат незабавно уведомени общинските ветеринарни лекари на територия, на която са намерени труповете на животните. В съответните населени места следва кметовете да определят места за транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците.

В случаи на нерегламентирано въвеждане и транспортиране на дивеч, живи животни или суровини и храни от животински произход на територията на областта, да бъдат уведомени общинските ветеринарни лекари.

До края на седмицата да се свикат общинските епизоотични комисии в 11-те общини от област Хасково, нареди областният управител Станислав Дечев. До 22 юли се очаква доклад от всяка от службите, в това число и от кметовете на общини за предприетите мерки за предотвратяване на заболяването, решиха още членовете на областната комисия.

СМ

На снимката: Областният управител на Хасково Станислав Дечев и заместничката му д-р Стефка Стефанова