23
Вт, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Курс по хуманно отношение към животните бе проведен в село Мустрак на 4 февруари. Организатори бяха ръководителят на Общинската ветеринарна лечебница в Свиленград д-р Мариян Кръстев и животновъдът Георги Ганчев, който отглежда 100-тина крави и телета в с. Младиново.

Около 60 фермери от нашия регион, както и от Любимец, Харманли и Хасково се включиха в обучителния курс. Четирима лектори, сред които бяха проф. Юри Митев от Тракийския университет в Стара Загора и директорът на дирекция „Здравеопазване“ в БАБХ-София Георги Чобанов, дадоха важни наставления на присъстващите. В края на курса фермерите попълниха тест и ако са успели да отговорят правилно ще получат диплом.

Документът е от изключително значение за животновъдите, които участват по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Финансовата подкрепа се дава за: осигуряване на условия за отглеждане на животните, водещи до повишаване на хигиената, подобряване на здравето на животните и повишаване на безопасността на труда; осигуряване на качествени и безопасни храни; опазване на околната среда. Без свидетелството за изкаран курс обаче фермерите нямат право да кандидатстват за тази парична помощ. Голяма част от участващите в обучението нямат ангажимент към мярката, но въпреки това проявиха интерес, тъй като в последствие, ако им е необходимост, ще са предварително подготвени и ще притежават въпросния документ, подчерта д-р Мариян Кръстев.

Впрочем, в община Свиленград към този момент се отглеждат общо 4 000 говеда, 11 000 овце, 3 000 кози и 100 биволи. „През годините броят се запазва. Тенденцията обаче е фермерите да се окрупняват“, сподели пред „Старият мост“ д-р Мариян Кръстев, който е и лидер на ГЕРБ в Свиленград.

СМ