26
Пон, Фев
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Намаляват криминалните престъпления на територията на Районно управление Свиленград, но пък се увеличават икономическите, сочи отчетът на тукашната полиция за 2018 г. За изтеклата година са регистрирани общо 572 нарушения на закона. От тях криминалните са 295, докато през 2017 г. са били 511. Икономическите са били 179.

Наблюдава се спад на регистрираните криминални престъпления с 92, от общо регистрираните за отчетния период 295 криминални престъпления, разкрити са 179, или разкриваемоста по криминална линия е 60.68 %. В сравнение с 2017 г. от регистрираните 387 броя криминални престъпление са разкрити 220 или разкриваемостта е била е 56.85 %.

Завишават се обаче икономическите нарушения на закона - 179 за 2018 г. срещу 124 за предходната. От регистрираните 179 бр. за 2018г. спрямо 124 бр. за 2017г. икономически престъпления за посоченият период, се наблюдава завишение на икономическите престъпления с 55 бр., като разкриваемостта им е 52.51% за 2018 г. спрямо 46.77% за 2017г.

Като цяло е налице намаление на общия брой регистрирани престъпления на територията на РУ- Свиленград с 35 броя. За отчетния период от общо регистрираните престъпления 572 бр., от които останали за работа 476 бр. от тях - криминални 295 бр. за 2018г. спрямо 595 бр. за 2017, от които останали за работа са 511 бр. а криминални - 387 .

От регистрираните за периода 295 броя криминални престъпления разкрити са 179 , казаха от тукашната полиция, или разкриваемоста по криминална линия е 60.68 %. В сравнение с 2017 г. от регистрираните 387 криминални престъпления са разкрити 220 или разкриваемостта е била е 56.85 %.

През 2018 г. от служители на РУ-Свиленград са констатирани общо 6228 броя нарушения на Закона за движение по пътищата, за които са съставени 1187 актове и 4408 глоби с фиш. За сравнение през 2017г. са фиксирани съответно 4260 броя нарушения, за които са съставени 1140 акта и 2288 глоби с фиш. Налице е увеличение на броя на установените нарушения.

СМ