17
Пон, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 Нито един не е подал документи за участие в обявения от ВСС конкурс за административен ръководител на Районна прокуратура - Свиленград. Това стана ясно след изтичане на крайния срок на 7 януари.

Според юристи, една от причините за липсата на интерес към поста е предстоящата структурна реформа в държавното обвинение. Очаква районните прокуратури да бъдат окрупнени, преминавайки към областните центрове. Припомняме, че длъжността районен прокурор на Свиленград е свободна от началото на септември 2017 г., тъй като дотогавашният ръководител Антон Стоянов бе назначен за прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково. След оттеглянето му за временно изпълняващ длъжността бе назначена Мария Кирилова. Тя следва да заема този пост до провеждането на конкурс от ВСС за избор на нов шеф на тукашното обвинение. Такива процедури в периода 2017 – 2018 г. бяха откривани на три пъти. През март м.г. само един се яви на обявения конкурс, но не успя да го спечели.

Сега поради липса на кандидати отново няма да бъде избран титуляр на поста. Временно изпълняващ длъжността остава Мария Кирилова.

СМ