13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Процедура за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Свиленград откри прокурорската колегия на ВСС. Към момента позицията е свободна. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на ВСС предложения за назначаване на административен ръководител.

Припомняме, че длъжността е свободна от началото на септември 2017 г., тъй като дотогавашният ръководител Антон Стоянов бе назначен за прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково. След оттеглянето му за временно изпълняващ длъжността бе назначена Мария Кирилова. Тя следва да заема този пост до провеждането на конкурс от ВСС за избор на нов шеф на тукашното обвинение. Такива процедури в периода 2017 – 2018 г. бяха откривани на три пъти. През март т. г. Кирилова се яви на конкурса, но не успя да го спечели и остана вр. и. д. районен прокурор на Свиленград. За да седне за постоянно на ръководния пост й трябваше одобрението на шестима от прокурорската колегия, но четирима я подкрепиха, а трима гласуваха „против“ кандидатурата й.

СМ