25
Съб, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Спешно заседание на Областната епизоотична комисия бе проведено днес. Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ е обявено огнище на инфлуенца-птичи грип в два животновъдни обекта в землището на с. Войводово. Обектите са промишлени, за отглеждане на бройлери и за патици – мюлари.

След сигнал за повишена смъртност екипи на Агенция по храните от Хасково са посетили обектите и след изследване на взетите проби е установено наличието на инфлуенца, съобщи по време на заседанието на Областната епизоотична комисия директорът на Агенцията в Хасково д-р Георги Илиев. В двата обекта има близо 120 хиляди птици, които ще бъдат хуманно евтаназирани и загробени. Районите ще бъдат дезинфекцирани, а движението на животни, продукти от тях и яйца в зоната на заразата забранено.

От днес със заповед д-р Стефка Здравкова – заместник областен управител на Хасково и председател на Областната епизоотична комисия нарежда:

1. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването на болестта на територията на съответните общини и до 25 октомври да уведомят писмено областния управител на Хасково за изпълнение на набелязаните мерки.

2. Директорът на ОДБХ-Хасково да организира принудително убиване по хуманен начин и обезвреждане на всички засегнати и контактни птици в животновъден обект с констатирано огнище.

3. В 3 км /предпазна зона - с.Войводово, Манастир и Конуш и в 10 км наблюдавана зона – Въгларово, Стамболийски, Тракиец, Гълъбец, Текето, Козлец, Мандра, Книжовник, Долно Войводиново, Горно Войводиново, Орлово и Малево, около огнището се забранява: придвижването и търговията на домашни, диви и др. птици и яйца за разплод, с изключение на птици за незабавно клане при спазване изискванията на Агенцията по храните, организирането на пазари, панаири и изложби на птици, разселването на птици за подновяване на дивечовия запас.

4. Кметовете на населени места в 3 км /предпазна зона/ и в 10 км /наблюдавана зона/ около огнището да организират преброяване на птиците и предоставят данните на ОДБХ-Хасково.