23
Вт, Юли
36 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Любимец получава от Държавата 560 000 лева

1 000 000 лева отпусна Министерски съвет за реализиране на проект „Пътна връзка на АМ „Марица“ с индустриална зона, гр. Свиленград“. Одобрената от Правителството обща сума за извършване на текущи ремонти и за придобиване на нефинансови активи, разпределени по общините от област Хасково, е общо 9 665 000 лева. Средствата са разпределени за 8 от общините в областта.

По същото направление Любимец получава 560 000 лева. Парите са за реконструкция и обновяване на сграда на обществена кетъринг кухня за предоставяне на храна на основни целеви групи в общината – 87 960 лв.; ремонт на сграда на бивш Младежки дом в Любимец – 140 000 лв.; ремонт на читалище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Малко Градище – 170 000 лв.; ремонт на читалище в с. Йерусалимово – 82 040 лв., и за ремонт на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация в Любимец – 80 000 лв.

Най-много пари са отпуснати на община Харманли – 5 095 000 лева. Сумата ще бъде изразходвана за частично реализиране на проект „Реконструкция и модернизация на Спортен комплекс „Хеброс“ в Харманли – 4 100 000 лв., и за реализация на проект „Ремонт на сградата на НЧ „Дружба – 1870“- 995 000 лв.

Останалите общини, които също ще получат средства от Министерски съвет, са: Маджарово – 550 000 лв., Минерални бани – 640 000 лв., Симеоновград – 820 000 лв., Стамболово – 700 000 лв., и Хасково – 300 000 лв.

СМ