23
Вт, Юли
40 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Областният управител на Хасково Станислав Дечев свика днес Областната епизоотична комисия. Спешността на заседанието е продиктувана от регистрирано огнище на чума по дребните преживни животни в област Ямбол. Това заболяване се регистрира за първи път в България, съобщи директорът на ОДБХ д-р Георги Илиев. Обектите, в които са констатирани заразените животни са в с. Воден, община Болярово, област Ямбол. Вероятно то е влязло в България от Турция.

На територията на Хасковска област няма регистрирани болни животни.

Чумата по дребните преживни животни е вирусно заболяване, което се предава по контактен път. В тази връзка от Областният управител на Хасково Станислав Дечев издаде заповед, с която нарежда:

I. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се  набележат конкретни мерки за предпазване на проникването и разпространението на особено опасни болести по животните на съответната община и до 29.06.2018г. да уведомят писмено Областния управител за изпълнение на набелязаните мерки.

II. В граничните общини на Област Хасково, община Тополовград и община Свиленград се забранява:

1. Търговията, придвижването и транспорта на дребни преживни животни, с изключение на тези, които са предназначени за незабавно клане.

2. Търговията, придвижването и транспорта на едри преживни животни, отглеждани в обекти заедно с дребни преживни животни с изключение на: тези, предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален ветеринарен лекар или такива преминаващи транзит; животни от държави членки на ЕС, преминаващи транзит; транспортирането на едри преживни животни след получаване на разрешение от БАБХ.

3. Организиране на пазари и изложби на дребни преживни животни на територията на Област Хасково.

4. Директорът на ОДБХ - Хасково да информира кметовете на населените места, както и лицата, отглеждащи едри преживни животни, за клиниката на чума по дребните преживни животни и спазването на мерките за биосигурност в обектите и задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.

5. Директорът на ОДБХ - Хасково да приведе в готовност наличната дезинфекционна техника.