14
Нед, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 От около месец в сградата не живее нито един имигрант

Министерският съвет взе решение да не преобразува транзитния център край Пъстрогор от отворен в затворен тип. Като причина за това се изтъква ниския към момента миграционен натиск.

 Оставя се обаче вратичка, като се посочва, че при необходимост ще бъде стартирана административната процедура по трансформирането на центъра.

Припомняме, че необходимостта от промяната на статута бе обусловена през 2016 г., както от високия брой лица търсещи международна закрила, така и от системното нарушаване на обществения ред в страната от такива лица, настанени в центровете от отворен тип. Центърът в Пъстрогор бе първият, в който бе направена реконструкция, за да се превърне в затворен. Преустройството бе осъществено със средства по грантово споразумение с Европейската комисия за безвъзмездна финансова помощ в рамките на механизма за спешно подпомагане от Фонда „Убежище, миграция и интеграция“. За преустройството бяха похарчени 2 240 400 лева. 90 на сто от парите бяха безвъзмездно отпуснати по грантовото споразумение, а останалите 10 % и данъкът добавена стойност останаха за сметка на държавния бюджет. Със средствата бе издигната ограда с височина 5 метра. Събориха се старите ограждения и на тяхно място се издигнаха такива, през които „и пиле не може да прехвръкне“. Само фундаментът на съоръжението е 80 см дълбок и 70 см дебел. Над него се издига 3 – 3,50-метрова железобетонна стена с двойни скари и дебелина 30 см. Отгоре на стоманени колове, поставени през 1,2 м, е монтирана метална мрежа с височина 1,70 м. Кльонът завършва с два реда режеща тел. Монтирани бяха видеонаблюдение и осветление, направен и външен паркинг. След израждането на стената започна вторият етап – ремонт и преустройство на вътрешни сгради, поставяне на охранителни решетки.

След като взе решение на този етап да не се променя статутът на Транзитния център, Правителството възложи на Държавната агенция за бежанците при МС и Министерството на вътрешните работи да предприемат необходимите мерки за изменение и допълнение на грантовото споразумение.

Впрочем, от средата на май Транзитният център край Пъстрогор е празен. В него не живее нито един имигрант. Причина за това е, че в момента тече обществена поръчка за доставка на готова храна за обитателите. До началото на юли се приемат оферти, а процедурата трябва да приключи до края на същия месец. Чак след това ще започне настаняването на хора.

Иначе, по данни на ръководството на центъра, от миналото лято насам средно на месец тук са живели по около 30-ина души предимно от Афганистан. Както е известно, капацитетът му е над 300 души. Центърът бе препълнен в годините на силен мигрантски натиск.

СМ