19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Докладна записка за закриване на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания е внесъл в Общинския съвет кметът на Свиленград инж. Георги Манолов. Местните народни избраници трябва да решат дали тази социална услуга в общността трябва да бъде преустановена. Ако гласуват „за“, трябва да бъде направено предложение за затваряне на Центъра до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Мотивите на кмета Манолов са, че е констатирано незапълване на определения капацитет за период повече от три месеца.

15 възрастни с увреждания могат да ползват всекидневно услугата, която е делегирана от държавата дейност, т. е. от републиканския бюджет се отпускат пари за нея. Посещаемостта обаче е 5 – 6 – 7 души, под 50 процента. За тях по щат се грижат 6 човека.

Сходна е и констатацията на служители на Дирекция „Социално подпомагане“. Те са извършвали ежемесечно мониторинг на в социалните услуги на територията на Община Свиленград. „Липсата на заетост се очертава като куха услуга, което е предпоставка същата да бъде предложена за закриване“, е становището на социалните работници.

Потребителите заплащат по 30 на сто от пенсията си за грижите. В другия дневен център – за седмични грижи, таксата, която внасят настанените, е 50 процента от пенсията. Останалите разходи ги поема държавата.

Друг е въпросът обаче защо точно сега от Общината искат да закрият Центъра. Някои коментират, че по този начин искат да „ударят“ Веса Ходжева. Тя наскоро бе възстановена от съда като ръководител на двата центъра за социални услуги. Закрият ли единия, Ходжева ще остане на половин щат.

Всъщност Дневният център за пълнолетни лица с увреждания бе открит с големи дунанми през 2006 г. Лентата прерязаха тогавашният социален министър Емилия Масларова и градоначалникът Георги Манолов. Проектът бе изпълнен по програма ФАР и бе на стойност над 152 000 евро.

На снимката: Министърът на социалните грижи в кабинета на Сергей Станишев Емилия Масларова и кметът Георги Манолов тържествено откриха новоизградения център през 2006 г.; архив "Старият мост" 

СМ