19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 Интервю със свиленградския адвокат Иван Иванов, публикувано във в. „Старият мост“, е включено в учебните материали по право на Европейския съюз.

То е поместено на Интернет страницата на международната магистърска програма на Юридическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ www.eubg.eu.

Линкът към материала от сайта на вестника е качен от проф. д. ю. н. Атанас Семов - ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС", преподавател по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет, директор на Института по европейско право. Видният наш юрист е озаглавил връзката „Първото българско смислено преюдициално запитване по наказателно дело“.

Както „Старият мост“ писа в края на 2017 г., в съдебно заседание по наказателно дело на Районен съд - Свиленград, свързано с незаконно пренасяне на валута през турско-българската граница, адв. Иванов поиска съдът да отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз в Люксембург относно тълкуването на редица европейски правни норми, свързани с прилагането на българското право по конкретното дело. Съдът уважи искането му. Така случаят, подробно описан в интервюто на страниците на вестника, ще послужи за обучението на магистри по европейско право.

Стефка Колева