18
Чет, Апр
23 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 240 лв. годишно е началната тръжна цена за 10 дка край Капитан Андреево

Поземлен имот от 10 133 кв. м край свиленградското с. Капитан Андреево да бъде отдаден под наем, предлага кметът на общината инж. Георги Манолов в докладна записка до Общинския съвет. Парцелът е частна общинска собственост и първоначално бе обявен за продажба.

Предназначението му като земеделска земя било доказано и той можел да послужи за трайно задоволяване на нуждите на земеделските производители в района, става ясно от документа, подписан от градоначалника.

Манолов предлага общинските съветници да променят решението си за продажба и да гласуват отдаването под наем да стане чрез публичен търг, а срокът на наема да е 10 години. Началната годишна наемна цена да е 24 лв. за декар, или 243, 19 лв. годишно за целия имот, а наемателят да има право да построи животновъден обект там ведно със складове за селскостопанска продукция.

Интересното е, че атрактивният имот бе обявен за продажба, за която „Старият мост“ писа. Първоначалната тръжна цена бе 5 939 лв. Веднага след публикацията „Продават изгодно атрактивен имот край Капитан Андреево“ търгът бе отменен със заповед на кмета в самия ден на провеждането му именно заради поместения материал и при наличието на трима кандидати.

Сега в докладната си записка за промяната Манолов отново се мотивира с информацията във вестника, като посочва още „...поради съществуващ риск Община Свиленград да извърши продажба на недвижим имот – общинска собственост, при ниска начална тръжна цена в сравнение с други подобни имоти със сходни характеристики“.

Всъщност процедурата за въпросния парцел тръгва от искане на Петър Димитров от Капитан Андреево от октомври 2017 г., с което той моли да му бъде разрешено да закупи въпросния имот. На 24 януари т. г. Димитров е внесъл в Общинската администрация допълнително предложение за инвестиционно намерение. В него описва, че земята му е необходима за регистрация и изграждане на животновъден обект, в който ще се отгледат пасищни животни. Самият той бил регистриран земеделски производител от 7 години и обработвал над 150 дка в землището на Капитан Андреево. Искал да се развива в сферата на животновъдството и земеделието, както и да разширява стопанството си. На 31 януари, само седмица след предложението, ОбС дава съгласието си за продажба на имота. Сега md,[e.cj вероятно ще бъде отдаден под наем.

СМ