19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 На 26 март 2018 г. в София кметът инж. Анастас Анастасов и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” / ДФЗ/ Живко Живков подписаха договор за отпускане на финансова помощ по проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на тротоари, бордюри и настилки по улиците „Дамян Груев“, „Богомил“, „Янтра“, „Оборище“, „Ген. Гурко“, „Граф Игнатиев“, „Иван Рилски“ в Община Любимец“.

С подписването на документа официално стартира изпълнението на проекта, предвиждащ цялостно асфалтиране на посочените 7 улици, поставянето на нови бордюри, плочки, улично осветление и маркировка. Проектът е на стойност 1 909 448 лв. и ще се изпълнява по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони - 2014-2020.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, които включват подготовка и предоставяне на описателни документи в ДФЗ, обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител и други техническо-организационни дейности. След като всички документи бъдат съгласувани и одобрени, ще стартира и реалното изпълнение на строително-ремонтните работи.

Това е поредният мащабен инфраструктурен проект в Любимец, с реализирането на който движението в града още повече ще се облекчи.

СМ