22
Пон, Юли
41 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Раздаването на допълнителните 900 жълти кофи за събиране на хартиени, пластмасови и метални опаковки директно от дома на хората стартира в Свиленград. Те ще бъдат предоставени на къщи в един район, за да се улесни сметосъбиращата фирма. Идеята е след няколко години такива контейнери да бъдат раздадени на всички 3 000 еднофамилни жилища в града.

Днес живеещите на ул. „Тодор Кирков“ останаха приятно изненадани още от сутринта. Те с радост приеха новите кофи. Служители на общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване“, съпроводени от еколожката на Общината Гергана Тонева, подробно обясняваха на хората как правилно да използват новата придобивка. От домакинствата, които се включват в проекта, се очаква да използват жълтата кофа единствено за разделно събиране на пластмасови и хартиени отпадъци от опаковки съгласно указанията на залепения за нея стикер и да следят за опазването на контейнера. В случай, че се установи наличието на друг смесен битов отпадък в кофата, тя няма да бъде извозена. Останалите отпадъци ще се събират както досега - чрез съществуващата система за събиране на смесени битови и зелени отпадъци.

Впрочем, инициативата е по проект на „Екопак България“ и община Свиленград, който стартира на 1 юли 2016 г. по метода „от врата до врата“. Тогава на 100 къщи на 8 улици в града - „Александър Стамболийски“, „Иван Вазов“, „Стефан Стамболов“, „Алеко Константинов“, „6 септември“, „Максим Горки“, „Димитър Благоев“ и „Гео Милев“, бяха раздадени кофи. Отпадъкът, събран в продължение на една година в жълтите кофи, е общо 12 000 кг и чист като качество, т.е. само хартия и пластмаса. В резултат на доброто изпълнение и качественото сепариране на отпадъка от свиленградчани „Екопак България“ предостави нови 900 броя жълти кофи за разделно събиране на пластмаса и хартия от домовете на още 65 улици в града. От своя страна увеличаването на количеството разделно събрани отпадъци с 12 000 кг доведе до намаляване на количеството на извозваните отпадъци в регионалното депо в Харманли и разходите за транспортиране и депониране.

Отпадъците се събират два пъти в месеца по график. Контейнерите допълват общата система за разделно събиране в града, която в останалите райони в общината си остава в познатите цветове контейнери: син – за хартия и картон, жълт – за метал и пластмаса, и зелен – за стъкло.

Диляна ЦВЕТКОВА