13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Местният парламент отхвърли и предложение на кмета за преобразуване на общинска собственост в Младежкия парк

Атрактивен имот в местността „Орманя“ отказаха да продадат общинските съветници от Свиленград по време на редовното си заседание. Предложението бе внесено от кмета Георги Манолов, но още на предварителните комисии - Бюджетна, Икономическа и Комисия по земеделие и гори и опазване на околната среда, за втори път не срещна одобрение. Една от основните причини е, че мотивите в докладната не са добре обосновани.

Става въпрос за имот с площ 4 250 кв. м край летището. Вече имало направено инвестиционно предложение от местната фирма ЕТ „Мирков – Ангел Мирков“ за изграждане на паркинг за товарни автомобили и прилежащите към него обслужващи сгради.

В докладната на градоначалника пише, че мястото граничи със земя, за която ОбА има инвестиционни намерения за изграждане на Индустриална зона или друг обект, с който се задоволяват обществени потребности. „Стартирайки процедура, считаме, че при сериозно инвестиционно предложение и продажба на имота, значително би се повишил и интересът към целия район, в т. ч. и терена за Индустриална зона, който към момента не е толкова атрактивен за пазара, но притежава сериозен инвестиционен потенциал“, се казва още в докладната. Част от общинските съветници обаче смята, че щом досега никой не е проявил интерес към Индустриалната зона едва ли това ще стане с продажбата на терена.

Други от местните парламентаристи пък изразиха мнение, че посочената от оценителя цена за парцела е твърде ниска. Данъчната му оценка е 18 360 лв., а пазарната – 47 940 лв. В искането на кмета до ОбС е поместена сравнителна таблица, в която са вписани и други терени с максимално близки характеристики с тези на оценявания имот. От нея ясно се вижда, че 1 кв. м от въпросния терен струва около 11 лв., а другите са по 70 – 90 лв./кв. м. През 2016 г., например, е продадена земя – 1 185 кв. м, за 79 860 лв. През същата година терен с площ 957 кв. м е пласиран за 62 370 лв. През септември 2015 г. пък имот – 1 568 кв. м, е даден за 104 000 лв.

Освен този имот, общинските съветници отхвърлиха и предложение на градоначалника за преобразуване на общинска собственост. В докладната кметът искаше от местните парламентаристи да изменят статута на терен – 442 кв. м, зелени площи, намиращи се в парк „Младежки“ (б. ред.: съвсем близо до метан станцията), от Публична в Частна общинска собственост. Целта е по този начин земята да влезе в списъка с имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2017 г. Данъчната оценка на терена, издадена на 9 юни 2017 г., е 5 746 лв., а пазарната – 39 325 лв.

СМ