23
Вт, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Налогът за битовите отпадъци вдигнат с 20 %

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017 г. започна. Налозите могат да се изплатят на две равни вноски в срок до 30 юни и до 31 октомври. Всеки, който внесе целият дължим данък до 30 април, ползва отстъпка от 5 %. Сроковете за патентния данък пък са: за първото тримесечие – до 31 януари, за второто – 30 април, за третото – до 31 юли, за четвъртото – до 31 октомври. За притежаване на куче собственикът дължи годишна такса до 31 март.

Задълженията могат да се платят на каса в Общинска администрация Свиленград, пощенските станции на Български пощи ЕАД, каси на Изипей АД, офиси на Банка Пиреос или с банков превод.

Припомняме, че в Свиленград от 2017 г. с 20 % скочи една от най-масовите такси – “Битови отпадъци”. Увеличението се отнася за жилищни имоти, собственост на граждани и предприятия. За дребния бизнес се предлага облекчение и се дава възможността да се плаща за половин кофа за обекти, които генерират по-малко отпадъци. Досегашната ставка за нежилищните обекти се запазва.

От ОбА мотивират скока най-вече “поради увеличените разходи на Община Свиленград в частта за проучване, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, където са включени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците”. За депониране на 7 000 тона смет на депото в Харманли през 2016 г. са платени 438 215 лева, а за 2017 г. сумата скача на 537 868 лева. През т. г. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване са предвидени 97 733 лева. Увеличението с 20 % на такса смет означава около 150 000 лева, които трябва да постъпят допълнително, заяви зам.-кметът на Свиленград Мария Костадинова в интервю за БТА. “Ако досега за един апартамент от 60 квадрата се е плащало 40 лева, сега сумата е около 50 лева. Не смятам, че това е сериозно увеличение. Промилите бяха 2,75, сега стават 3,30. Още повече, че се направи анализ, който показа, че собствениците в Свиленград плащат най-ниска такса битови отпадъци на ниво Хасковска област. Тоест, в сравнение например с Хасково, Харманли, Любимец, се оказа, че в Свиленград домакинствата плащат най-малката такса”, каза още Костадинова.

Свиленградчани могат да направят справка за дължимите местни данъци и такси и в Интернет на адрес www.svilengrad.bg, раздел Електронно деловодство, подраздел Справка за задължения и плащания.

Диляна ЦВЕТКОВА