28
Вт, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Живка Петрова: Ще работя за по-открито, по-качествено и по-достъпно правосъдие

Новоизбраният от ВСС ръководител на Свиленградския районен съд Живка Петрова пое управлението на 7 ноември. Преди подписването на акта за встъпване в длъжност тя бе представена на колектива лично от ръководителя на Окръжен съд – Хасково, Миглена Тянкова. На инагурацията присъства също Галя Георгиева – член на ВСС.

След като встъпи в длъжност, Петрова даде и своята първа пресконференция. Аз съм емоционално свързана със Свиленград и не ми е безразлично какво се случва в този съд и какво е отношението на обществеността към него, каза тя пред журналисти. „В концепцията, с която кандидатсвах за длъжността, съм поставила конкретни цели, които ще се старая да изпълня. Както многократно вече подчертах, тези цели и мерки не са пожелателни и абстрактни, а са прагматични. Доста от тях съм заимствала от съда в който работех и където те вече са успешно приложени. Смятам, че прилагането на тези мерки е необходимо и за работата на РС - Свиленград и неминуемо ще доведе до подобряване на правораздавателна дейност на съда, до едно по-открито, по-качествено, по-достъпно правосъдие. Една от мерките, които съм си поставила, е да определя лице, което да бъде връзка с медиите. На този етап няма такова. Мисля, че с помощта на колегите ще успея бързо да навляза в спецификата на работа на този съд и ще предприема всички необходими мерки за подобряване на работата тук“, заяви още Петрова.

Елена Тянкова пък й пожела успешен мандат, който да изкара докрай. Може би имаше предвид това, че предишният ръководител на тукашния съд Елена Тодорова подаде оставка преди да приключи мандата си. „Пожелавам на г-жа Петрова да успее да създаде спокойна среда за работа, което е изключително важно както за съдиите, така и за съдебните служители тук. Казах го пред всички, ще го кажа и пред вас. Не твърдя, че другите съдилища в окръг Хасково не са важни, но специфичността на работа на този в Свиленград го прави особен, защото е на една вътрешна и една външна граница за ЕС. Администрирането на делата е много по-тежко, отколкото във всички останали съдилища, като смея да твърдя, че работатата тук никак не е лека. Тази специфика на производствата изисква организираност както на самия административен ръководител, за да създаде необходимата организация, така и на самите съдии. Това е така, защото те не могат да си направят организацията на работа ден за ден“, заяви Тянкова.

Галя Георгиева подчерта, че е подкрепила кандидатурата на Живка Петрова, тъй като сравнила концепциите и на двамата кандидати. „Прецених, че в тази на г-жа Петрова има повече иновативни идеи. Второто нещо, когато един съдия кандидатсва за административен ръководител, е редно да се обърне назад и да види своята биография, да прецени как се е справил с ангажиментите си. Преглеждайки ретроспективно назад биографиите и професионалния път на двамата счетох, че по-достойният кандидат е Живка Петрова затова я подкрепих, подкрепиха я и други колеги“, уточни Георгиева.

Живка Димитрова Петрова (по баща Кандузова) е родом от Свиленград. Има близо 18 г. юридически стаж и над 9 г. съдийски. Работила е като юрисконсулт и старши юрисконсулт в Общинска администрация, адвокат. От 2004 г. до 2007 г. е работела като съдия по вписванията в РС-Пловдив. От 2007 г. насам е съдия в РС-Пловдив и се занимава с граждански дела.

СМ