28
Вт, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Шестима ученици от ПГССИ „Христо Ботев“ - Никол Манолова, Румяна Георгиева, Радослав Христов, Соня Язанова, Маргарита Джемпарлиева, Александър Георгиев, и преподавателката им по география и икономика Нели Чончева заминават на международен обмен в Румъния.

Там те ще се включат в проекта „Мултикултурното село“, реализиран от сдружение „Скаутско общество“ на гр. Търгу Жиу.

Основната дейност на проекта е младежки обмен в периода 26 август – 4 септември 2016 г., в който ще участват 50 младежи от 6 партньорски организации от България (Асоциация за кариерно развитие и обучение), Унгария (нестопанска организация „Innovaform Közhasznú Kft.“), Литва (младежки център, Open Siauliai Distric, OSDYC), Полша (младежко сдружение „Stowarzyszenie Moje Marzenia Spełniają się“), Словения (Mladinsko Kulturno Umetnisko Drustvo Ki-Adivo 11) и Турция (Genç Erişim Derneği).

Целта на инициативата е да се повиши информираността за различни култури сред младите хора в селските райони, в резултат на миграция - чрез различни методи за устойчиво развитие на обществото. Основните цели са: насърчаване на познанието за различните култури - на страните, участващи в проекта; знания и насърчаване на основните права, универсални и европейски; идентификация, осъзнаване/превенция и противодействие на расизма в обществото; стимулирането на развитието на участниците в проекти по програма Еразъм+. По време на младежкия обмен участниците ще бъдат включени в неформални дейности, спорт, работилници и ролеви игри, които насърчават уважение и разбиране на културното многообразие, като асоциират тези ценности с човешките права, общество без дискриминация, с човешко достойнство и зачитане на различията. Те ще трябва да направят филм и да разработят игра, която ще подчертае отрицателните ефекти на расизма и дискриминацията; ще се насърчи едно общество, в което гражданите имат равни права.

Асоциация „Скаутското общество“ е организация на Търгу Жиу, която подкрепя гражданската активността и доброволчеството в Олтения. Тя е осъществила множество местни, национални и международни проекти, фокусирани върху неформалното образование на младежи, в резултат на които в последните 3 години над 300 млади хора имаха възможност да участват в младежки обмени в страната и чужбина. Асоциация „Скаутското общество“ организира обучения за младите хора в местната общност: писане на CV и активно търсене на работа, писане на проекти, управление на доброволци, неформалното образование. СМ