21
Вт, Май
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Ден на отворените врати организира Бюрото по труда в Свиленград на 15 май. Инициативата е по случай професионалния празник на работещите в Агенция по заетостта.

По време на събитието екип от експерти ще предостави информация за услугите, които регистрираните в дирекция „Бюро по труда” безработни, могат да ползват: информация за обявени свободни работни места, информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта, посредничество по информиране и наемане на работа, психологическо подпомагане, професионално ориентиране, включване в обучение на възрастни, включване в процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, мотивиране за активно поведение на пазара на труда и включване в програми и мерки за заетост и обучение, стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението, стипендия, средства за транспорт и квартира за времето на процедурата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Експерти от Бюрото по труда ще консултира работодателите относно посредничеството на Дирекция „Бюро по труда" за наемане на хора, което се осъществява чрез: предоставяне на информация за реда и начините за обявяване на свободните работни места, приемане на заявки за свободни работни места, обработка и разпространяване на информация за обявените свободни работни места, подбор на подходящи кандидати, отговарящи на изискванията на работодателя, насочване на подходящи кандидати към съответното работно място, изискване на обратна информация за резултата от насочването.

На място, в ДБТ, работодателите, безработните и работещи ще могат да получат и актуална информация за проекти реализирани по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“.