23
Нед, Юни
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Изработен е проект на заповед за обявяване на защитена зона „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Защитената зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е разположена в землищата на градове и села в областите Пазарджик , Пловдив ,Стара Загора и Хасково. От нашия регион в нея влизат Любимец, с. Георги Добрево, с. Йерусалимово, Свиленград, с. Генералово, с. Капитан Андреево и с. Момково.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“. В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими съгласно Закона за биологичното разнообразие.

СМ