23
Вт, Юли
40 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

С нова изложбена зала вече разполага Историческият музей в Свиленград. Залата е с площ от 180 кв.м. Представлява допълнителна едноетажна постройка в двора на музея, съобщават от пресцентъра на ОбА.

Изпълнена е с достъп за хора с увреждания. Сградата е готова за експлоатация, след като бе изцяло завършена и оборудвана. Разполага с 20 стенни витрини, 2 стъклени витрини за монети, 3 витрини без стъкла, щанд-витрина, проекторен екран, столове, бюра и др.

Проектът се изпълни съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.055-0003-C01, финансиран по ПРСР, процедура на МИГ „Свиленград Ареал”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. По същия проект беше изградена и детската площадка в село Капитан Андреево с площ от 115 кв.м, предназначена за деца от 3 до 12 години. Малчуганите могат да играят на комбинирано детско съоръжение с пързалка, съоръжение за катерене и баланс, детска люлка тип клатушка с пружина, люлка – тип махало с два вида седалки - с кош за деца до 3 г. и седалка за деца до 12 г., печат върху ударопоглъщаща настилка – игра дама. Площадката е обозначена с информационна табела. Монтирани са нови пейки, кошчета за отпадъци и ограда.