21
Вт, Май
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

В Свиленград предстои изграждането на пречиствателна станция за питейна вода. Днес на редовно заседание Общинският съвет гласува единодушно предложението на кмета арх. Анастас Карчев да бъде дадено разрешение за изработване на проект за ПУП  - план за застрояване на пречиствателното хидросъоръжение.

За тази цел бяха отредени около 13 дка общинска земя в землището на Свиленград, местност Дюнлюка, в района на Помпена станция „Лъв чешма”. На този терен инвеститорът „ВиК” ЕООД – Хасково ще изпълни проектиране и строителство на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) за нуждите на община Свиленград по проект към Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. След изработване на плана за застрояване ще бъде подготвен инвестиционен проект. Очаква се строителството да стартира в началото на следващата година.

С това решение на Общинския съвет подкрепяме предстоящото изграждане на станция за пречистване на питейната вода, с която ще решим дългогодишния проблем с високите нива на манган в състава на водата в нашия район, заяви кметът арх. Карчев.