21
Вт, Май
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Имената на две свиленградчанки с професиите антрополог и ихтиолог са вписани в авторитетния енциклопедичен справочник за жените в историята на академичната наука в България.

Родената в Свиленград Анастасия Начева-Цачева завършва хирургична стоматология в Медицинския университет в София. През 1986 г защитава титлата кандидат на науките. Работи като научен сътрудник и старши научен сътрудник , член на Научния съвет на Института по експериментална морфология, патология и антропология към БАН. Членува в Българското анатомично дружество; Българското антропологично дружество; Европейската антропологична асоциация. Автор е на две изобретения. Разработките й са в областта на физическата антропология, физическото развитие на населението на България през ХХ в., промените при различни условия на живот и труд. Сред научните й публикации, вкл. в чуждестранни издания, е тази за физическото развитие на деца и подрастващи в България на границата между XX и XXI век.

Койка Стоянова- Колеманова, родена в с. Студена, завършва биология в Софийския университет. Постъпва на работа като асистент в тогавашната Ихтиологическа станция във Варна. Старши научен сътрудник е в Нaучно-изследовaтелския институт по рибно стопaнство и океногрaфия към БАН. Разработките и в областта на ихтиологията са на тема екологичното състояние на живите организми в Бургаския залив, опасните морски животни и др.

952 жени- учени от Българската академия на науките са събрани в справочника „Жените в историята на академичната наука в България. Хабилитираните жени в БАН“. Той е своеобразна почит към всички жени, които са посветили своя живот на науката и на развитието на всички научни направления. Издаването му е финансирано от ЮНЕСКО.

Информационната база от биографични данни се допълва периодически . Справочникът е достъпен в библиотеката на БАН, библиотеките на институтите към академията и Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий“. Златка Михайлова