21
Вт, Май
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Българското дружество за защита на птиците  започна дейности по опазването на световно застрашения голям креслив орел по миграционният му път и в местата за  размножаване и  зимуване.

На територията на България  орелът е защитен от закона вид, включен е  в Световния Червен списък.

Дневната граблива птица се среща  в ниските части на Сакар  и Източните Родопи, край реки,езера, язовири. След като се завърнат от зимуване по поречието на Нил и в Мала Азия, орлите използват всяка година едно и също гнездо, обясняват орнитолозите.

Предвидено е проучване на разпространението на този вид птици, организиране  на съвместни патрули и активна работа с държавни институции за предприемане на необходимите мерки за защита  във важните зимовища.

Инициативата обхваща и други европейски страни. Партньори на БДЗП са  Бебженският национален парк в Полша, Естонският университет за естествени науки, Дружеството за проучване на природата – Турция, Университетът за естествени науки в Познан, Полша.

От сдружение "Зелени Балкани" пък съобщиха, че в колонията в  село Левка. е регистрирана първата белошипа ветрушка, завърнала се след миграция. И така, даваме началото на сезон 2024 на дивите белошипи ветрушки. Пожелаваме си той да е успешен и много млади птици, излюпени  у нас, да полетят в небето през лятото, казват природозащитниците.

СМ