21
Вт, Май
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Съвсем наскоро ми се наложи да платя голяма сума за паркинг в МБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив. Позаинтересувах се и разбрах, че с преференция се ползват само хората с ТЕЛК/ НЕЛК решение, които притежават карта за безплатно паркиране.

Такава карта се издава от Общината, чийто жител е правоимащия. Трябва обаче той да е с определен с ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена работоспособност 50% или над 50%. Заявление се попълва на гише административно и информационно обслужване, намиращо се на първия етаж на ОбА. Нужните документи, които трябва да носите, са: лична карта и решение на ТЕЛК/ НЕЛК – за справка, снимка паспортен формат, копие от нотариално заверено пълномощно (оригиналът се представя за сверка) и лична карта на упълномощеното лице за сверка (когато документите се подават от пълномощник). Издаването на картата става веднага и е безплатно.

Талонът дава право на притежателя си на безплатно паркиране на определените и обозначени за тази цел места на територията на цяла България. Документът е валиден и за всички страни, членки на Европейския съюз.

Диляна ЦВЕТКОВА