21
Вт, Май
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Изграждат 800 метра велоалея по околовръстното

Община Свиленград   е партньор с общините Хасково и  Харманли в проект, който е класиран за финансиране  по процедурата „Екологосъобразна мобилност“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Отпускат се средства за общо 15 предложения на общини, кандидатствали в партньорство с други общини и с оператори на обществена услуга за превоз на пътници.

Дейностите включват доставка на нови превозни средства с нулеви емисии, зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт,  разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи, изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, актуализиране на генерални планове за организация на движението.

В рамките на проекта  община Свиленград ще изпълни осветяване и сигнализиране на  пешеходни пътеки и изграждане на велосипедна инфраструктура в града. Засега ще се изгради една велоалея около 800 метра по околовръстния път от северния край на кв. Изгрев до кръстовището за Спортната зала.

СМ