13
Съб, Апр
13 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Започва проектирането на улиците

Община Свиленград приключи изграждането на водопроводна и канализационна система в кв. „Речните лозя”. В  кратки срокове, на два етапа - през януари и октомври тази година, бяха прокарани 10 клона нова водопроводна мрежа с дължина 1730 м и 10 клона нова канализационна мрежа с дължина 1607 м. В обекта са вложени 1 095 663 лева, отпуснати от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Местност Речните лозя беше включена в регулацията на града с приемането на Общия устройствен план на Свиленград през 2012 г. Общината изработи проект за изграждане на ВиК, който сега бе изпълнен.

"След като вече сме готови с подземната инфраструктура, започваме проектиране на улиците и уличното осветление. Надяваме се да осигурим и необходимото финансиране, за да можем да изпълним плановете си за този бързо разрастващ се район, в близост до централната част на Свиленград", коментира кметът арх. Анастас Карчев.