14
Нед, Апр
13 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

В Хасковска област  днес ще бъде тествана  системата BG-Alert за разпространение на съобщения за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия.

Между 12:00 часа и 12:30 часа Всички абонати на мобилните оператори ще получат днес на телефоните си   съобщение, съдържащо текст на български и английски език, придружено със звуков сигнал. Тестовото съобщение ще бъде получено без значение в какъв режим са телефоните, а абонатите  ще могат да изключат сигнала, когато го получат. В самото съобщение ще бъде посочено, че става дума за тест.

Освен в Хасково, тест днес ще се проведе и в областите Кърджали, Смолян и Пазарджик.

Предстои на 29 ноември да се проведе национален тест в цялата страна. Офи;иално истемата ще  започне да работи  в началото на следващата година.  При реално възникнало събитие, в съобщението за предупреждение, което ще получават гражданите, ще има линк, който насочва към сайта на BG-Alert, където ще се помества допълнително информация.