19
Сря, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград удължава до 29 декември 2023 г. срока за прием на документи за отпускане на стипендии на студенти от общината, обучаващи се в професионални направления „Медицина” и „Здравни грижи”.

Кандидатите подават до Кмета на община Свиленград заявление-декларация по утвърден образец (Приложение №2 към Правилника - прикачен файл към обявата) до 29 декември, придружено със следните документи:

1. Уверение от висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в определената в чл. 4, т. 2 специалност;

2. Документ от висше учебно заведение, удостоверяващ успеха от предходната учебна година на студента или копие от дипломата за средно образование – за студенти първи курс;

3. Мотивационно писмо, изразяващо академичните цели и/или постижения на кандидатите и показващо ангажираност и мотивация за учене.

Заявленията-декларации заедно с придружаващите ги документи се депозират в „Център за административно и информационно обслужване“ в община Свиленград на адрес: гр. Свиленград, бул. „България” №32, всеки работен ден от 8:00 часа до 17:30 часа.

Линк към правилника: https://www.svilengrad.bg/bg/saobshteniya/do-29-dekemvri-se-udalzhava-srokat-za-priem-na-dokumenti-za-otpuskane-na-stipendii-na-studenti-po-meditsina