13
Съб, Апр
13 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Близо 4 270 000 лева собствени и държавни бюджетни средства е вложила община Свиленград през последните 4 години за реализация на инфраструктурни ВиК и пътни обекти, основен ремонт и саниране на ПГССИ „Христо Ботев”, детски площадки и други. Тези средства са от Инвестиционната програма на общината, извън изпълнените обекти по различни програми с европейско финансиране и целеви средства, отпуснати от Министерски съвет.

Само за настоящата 2023 г. общината е изпълнила обекти на стойност 717 000 лева от собствени средства и със средства от държавния бюджет. Това са инфраструктурни проекти за подмяна на водопроводна мрежа на улиците в Свиленград - „Георги Бенковски", „Крайречна", „Страшимир Дочков" и „Васил Левски”, както и рехабилитация на улица „Страшимир Дочков”.

В процес на реализация са три обекта на обща стойност 1 499 000 лева, които ще приключат до края на 2023 г. Това са: Реконструкция на мост и реконструкция на път в с. Студена; Рехабилитация на част от улица "Васил Левски" в участък от улица „Сан Стефано” до улица „Генерал Скобелев” и благоустрояване на детски площадки в ДГ "Радост" - I етап.

За същия период – от началото на годината досега, община Свиленград е изготвила инвестиционни проекти и обследвания на обща стойност 74 000 лева, които са отпуснати от общинския и от държавния бюджет. Това са проекти за основен ремонт на водопроводна и канализационна мрежа на част от улица "Михаил Шомов”; енергийна ефективност на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания; обследване за енергийна ефективност, сертификат за енергийни характеристики, изготвяне на Доклад за установяване на техническите характеристики и Технически паспорт на СУ „Д-р Петър Берон” и ДГ „Зорница” и проект за изграждане на временен стационар за безстопанствени кучета.

През последните две години - 2022 и 2023, са вложени близо 236 000 лева за проектиране. Целта на общината е постигане на пълна проектна готовност и търсене начини за финансиране на общински обекти за подмяна на водопроводна мрежа, рехабилитация на улици в селата Студена, Левка, Момково и Капитан Андреево, основен ремонт на част от път Сладун - Студена - Дервишка могила.