18
Чет, Юли
34 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград ще подпомага финансово бъдещи медицински сестри, акушерки и лекари, за да останат да работят на територията на общината.

По инициатива на общинското ръководство и с решение на Общинския съвет бе приет Правилник за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от общината, обучаващи се в професионални направления „Медицина” и „Здравни грижи”.

Стипендиите са еднократни в размер на 2000 лева на стипендиант за учебната година. Те ще се отпускат ежегодно от бюджета на общината на студенти в редовна форма на обучение по специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Медицина“. С договора за получаване на стипендията кандидатът се задължава да работи по придобитата специалност в обект на територията на община Свиленград не по-малко от 3 години.

Освен подкрепа за обучението на младите хора новата инициатива ще осигури и необходимия кадрови ресурс за общинските лечебни заведения, здравни и социални услуги. Както е известно, Свиленград разполага с отлични условия и модерна материална база в сферата на здравеопазването – болница, Медицински център, дейност "Детски градини, детска ясла и здравни кабинети", многобройни социални здравни услуги и др. МБАЛ-Свиленград е една от най-добре оборудваните общински болници в Южна България, с общежитие за настаняване на медицински специалисти, но въпреки това лекарите и медицинските сестри не достигат. С предоставянето на финансовата помощ общината се надява да реши този проблем.

Право на финансовото подпомагане имат студенти, които имат постоянен адрес в община Свиленград и са на възраст до 29 години, приети са в редовна форма на обучение по държавна поръчка във висше учебно заведение на територията на България, а общият им успех да не е по-нисък от добър 4.00. Заявленията се подават до кмета на общината от 15 до 31 октомври на съответната учебна година и се разглеждат и одобряват от комисия в срок до 15 ноември. Предоставянето на стипендии ще се извършва до изчерпване на планираната сума в годишния бюджет.

https://www.svilengrad.bg/bg/pravilnitsi/pravilnik-za-usloviyata-i-reda-za-otpuskane-na-stipendii-na-studenti-ot-obshtina-svilengrad-obuchavashti-se-v-profesionalni-napravleniya-meditsina-i-zdravni-grizhi-priet-s-reshenie-1429/270923g-na-obs-svilengrad